ADRES: Myszyniec


Zespół Szkół Powiatowych

Dzieci polskich 5
 

Forma zapisu i termin wizyty jest ustalany pod numerem telefonu:

534 029 041 .

- Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki i wtorki                  w godz. 14.30-18.30

-Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w środy, czwartki i piątki                             w godz. 14.30 – 18.30                                                       

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji na temat projektu pn. GraduatON.  

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie uchwał na IV sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji:

 /-/Marek Trzciński