Młodzież III gimazjum z Wolkowych - praca w grupach
Młodzież III gimnazjum z Surowego sprawdz w Cwiczeniu - Jakie są moje możliwości danego zawodu przyszej pracy.
Młodzież z Olszyn biorąca udział w spotkaniu jesiennych dni przedsiębiorczości.
Młodzież z Surowego podczas ćwiczenia z przedsiębiorczości
Młodzież z Wykrotu  uczestnicząca w zajęciach.
Młodzież zapoznaję się z zawodami rynku pracy
Omawianie z uczestnikami czynników mających wpływ na ich przyszłość
Spotkanie z doradcą zawodowym - Anną Bors w Mlodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu.
Uczestnicy w pracy grupowej prezentują - Jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca
Uczestniczka z Wydmus prezentuje ćwiczenie  '' Co jest dla Ciebie ważne w pracy''
Uczestniczka z Zalesia  prezentuje w ćwiczeniu - Moje wartości w pracy
Zaprezentowanie  przez młodzież z Krysiak - jak rozumiem przedsiesiębiorczość
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


          

  W dobie szybkich przemian ekonomicznych i trendów związanych z pracą i wynagrodzenia młody człowiek potrzebuje zainspirowania do samodzielnego działania i odkrycia swojego potencjału.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu zorganizowało „ Jesienne Dni z Przedsiębiorczości” w dniach od 13- 23 listopada. Powyższe wydarzenie stanowiło  cykl spotkań doradczych  na temat zagadnień związanej z przedsiębiorczością , które miały na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, iż każdy jest kowalem swojego losu, każdy może zostać przedsiębiorcą, inwestować w swój rozwój, kreując dobrze przemyślaną i zaplanowaną przyszłość a także tworzyć dzieło swej pracy, które będzie motywacją dla innych i podejmowania prób znalezienia dobrego i rozsądnego rozwiązania problemu z pracą i wynagrodzenia oraz ponoszenia odpowiedzialności z tym związanej. Spotkania prowadziła Anna Bors – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Urzędzie Miasta i Gminy Myszyniec, która na co dzień współpracuje z różnymi instytucjami oświatowymi i rynku pracy, przygotowując młodzież poszukującą pracy, studentów a także absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy oraz prowadząc zagadnienia związane z kierowaniem i kreowaniem własnej  przyszłości zawodowej.

Przedstawiamy poniżej nagranie z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Podczas tegorocznego święta pracownika socjalnego Elżbieta Bojanowska, Wiceminister MRPiPS wręczyła Odznaki Honorowe Primus in Agendo natomiast Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki przekazał listy gratulacyjne pracownikom służb społecznych z Mazowsza.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przywitał w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich w Warszawie nominowanych do otrzymania odznak oraz listów gratulacyjnych i wszystkich przybyłych gości. Wojewoda Mazowiecki powiedział do zebranych:

- To właśnie Państwo, którzy w terenie świadczą instytucjonalną pomoc socjalną, wiedzą najlepiej, z jakim codziennymi troskami borykają się rodziny. Jaka pomoc jest najbardziej właściwa i jakie działania warte są ich podejmowania, aby wychodzić naprzeciw potrzebom socjalno-bytowym mieszkańców Mazowsza. A także, jak skutecznie zapobiegać mogącym pojawić się problemom w rodzinach.

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki przekazał pracownikom służb społecznych z Mazowsza listy gratulacyjne.

Taki list gratulacyjny otrzymało kolka osób, w tym Pani Elżbieta Józefowicz – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku.

Obchody uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie.

W Polsce święto Pracownika Socjalnego jest obchodzone 21 listopada corocznie od 1990 roku.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Anna Olszewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Anna Karpińska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW, Kinga Jura Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW oraz pracownicy służb społecznych z Mazowsza.

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Myszyniec na

I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Myszyńcu kadencji 2018-2023,

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania sesji wraz z porządkiem obrad.


Informujemy, że sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu będzie transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady sesji (na żywo) będzie można obejrzeć pod tym linkiem

(kliknij aby obejrzeć na Youtube)