Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Myszyniec rozpoczęła prace dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Myszyńca powołał Zespół do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w następującym składzie:

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 28.02.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 25.03.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.