Gminny Program Rewitalizacji

W dn. 08.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się spotkanie z udziałem radnych i sołtysów w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał:
- uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz
- uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

IMG_20220615_120000
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_120502
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_120511
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_120653
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_120708
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_122040
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_122254
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_122341
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_125730
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_130301
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_130318
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_130456
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_130522
Spotkanie z młodzieżą
IMG_20220615_130555
Spotkanie z młodzieżą
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

W dniu 15.06.2022 roku, na świeżym powietrzu przy Amfiteatrze na ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu, odbyło się spotkanie z młodzieżą ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W dniu 15.06.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030 oraz zaproszonych gości.

Na spotkaniu:

  • omówiono zdiagnozowane zjawiska kryzysowe,
  • zaprezentowano współczesne trendy w ofercie kulturalnej i integracyjnej w kraju,
  • przeprowadzono warsztaty kreacji wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, które powinny przyczynić się do rozwiązania jak największej liczby zjawisk kryzysowych z wykorzystaniem zaprezentowanych trendów.

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 25.03.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 28.02.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Myszyńca powołał Zespół do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w następującym składzie:

Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Myszyniec rozpoczęła prace dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.