27-28 maja pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w akcji "Samorządowcy sprzątają najbliższe otoczenie". Oprócz Samorządowców do akcji przyłączyli się:

- hotel i restauracja Kurpiowska Kraina w Wydmusach,

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu,

- Placówki Oświatowe,

- Radni i mieszkańcy Pełt i  Myszyńca Starego,

- Sołtys  i mieszkańcy Cięćka,

- Sołtys i mieszkańcy Białusngo Lasku.

Dziękujemy za udział w sprzątaniu oraz zachęcamy do dbania o naszą najbliższą okolicę każdego dnia.

Logotypy: Flaga Folski oraz herb PolskiGmina Myszyniec w 2021 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 23 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec.

Łącznie do zrealizowania jest 2139 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2021 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowany przez Gminę Myszyniec
w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  66 122,30 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

 

Plakat promujący akcję "Sprzątam swoją okolicę"

Burmistrz Myszyńca wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w dniach 27 i 28 maja 2021 roku z okazji  „Dnia Samorządowca” organizuje akcję „Samorządowcy sprzątają najbliższe otoczenie”.  Chętni pracownicy, tego dnia zabiorą worki do segregacji i ruszą sprzątać śmieci na ulicach Myszyńca.

Zapraszamy placówki oświatowe, instytucje, sołectwa oraz mieszkańców poszczególnych ulic Myszyńca, a także inne grupy do przyłączenia się do akcji sprzątania i zadbania o swoje najbliższe otoczenie.

Instytucjom lub osobom, które zechcą wziąć udział zapewniamy bezpłatne worki na odpady (na zmieszane – worki czarne oraz selektywne: plastiki i metal – worki żółte, szkło – worki zielone, odpady papierowe  – worki niebieskie) i rękawice.

Urząd Miejski zapewni odbiór zebranych śmieci.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 29/7721141 wew. 23.


Jak zgłosić akcję?

W treści wiadomości należy podać następujące informacje:

 • termin sprzątania lub czas sprzątania;
 • orientacyjna liczba osób uczestniczących w akcji;
 • miejsca sprzątania;
 • termin i miejsce odbioru odpadów po zakończonej akcji. Ważne: do miejsca odbioru musi prowadzić ogólnodostępna droga dojazdowa;
 • osoby do kontaktu i numery telefonów kontaktowych;
 • nazwa, adres i numer placówki oświatowej lub instytucji

Wystartowała pierwsza edycja konkursu “Sport Na Grubo”, który ma na celu popularyzację sportu, wyrównywanie dysproporcji oraz aktywizację zawodniczek i zawodników uprawiających sport na każdym poziomie. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody o wartości 15 tys. złotych.

 

Tak demokratycznej akcji popularyzującej sport jeszcze w naszym kraju nie było. Do uczestnictwa zaproszeni są zarówno sportowcy zawodowi, reprezentujący najpopularniejsze dyscypliny, jak i ci, którzy parają się dyscyplinami niszowymi, a sportem zajmują się bardzo hobbystycznie. Poziom rozgrywkowy, na którym występują drużyny również nie ma znaczenia.

 

Piramida, jaką jest polski sport, cechuje się ogromnymi dysproporcjami jeśli chodzi o zainteresowanie fanów i finansowe wsparcie. Tymczasem nie można zapominać, że niezwykle istotne jest zadbanie o cały ekosystem sportowy. Akcja ma zwrócić uwagę na fakt, że choć sportowców na różnym poziomie rozgrywkowym dzielić może wiele, to jedna rzecz, leżąca u podstaw rozgrywek na każdym szczeblu jest niezmienna - pasja do sportu.

 

Chcemy wspierać polski sport, ale co istotne - chcemy dać szansę wszystkim podmiotom bez względu na prezentowany przez nie poziom sportowy. Treningi i odpowiednie warunki do ich przeprowadzania są koniecznością w sięganiu po jak najwyższe cele, ale mamy świadomość, że sponsoring sportowy nie dotrze w każde miejsce. My chcemy stopniowo to zmieniać. Jest to pierwsza edycja naszej akcji, ale w planach mamy już kolejne odsłony - mówi Maciej Akimow, prezes Shark Agency i pomysłodawca akcji.

 

Organizatorem akcji Sport Na Grubo jest portal Gramy Grubo należący do grupy medialnej Shark Agency. Adresatami akcji są wszystkie kluby sportowe funkcjonujące na terenie naszego kraju, zrzeszające zawodników pełnoletnich. Z powodów ustawowych z udziału w konkursie wyłączeni są nieletni uczestnicy.

 

Zadaniem konkursowym jest kreatywne przedstawienie w jaki sposób i w jakich okolicznościach realizują na co dzień swoją pasję do sportu. Prace można nadsyłać w terminie 10.05 - 31.05. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 2.06, a wyniki zostaną zaprezentowane na portalu organizatora i jego profilach w social mediach. Główną nagrodą jest sprzęt sportowy o wartości 10 000 złotych. Przyznanych zostanie również 5 nagród o wartości 1 000 złotych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://gramgrubo.pl/sport-na-grubo/

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Myszyńca przedstawia (przedkłada) Radzie Miejskiej w Myszyńcu Raport o stanie Gminy Myszyniec  za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu (wzór zgłoszenia znajduje się w biurze obsługi Rady w pok. nr 9 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu oraz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec).

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Myszyniec i debata na raportem odbędzie się 30 czerwca  2020 r. (wtorek). W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Myszyńcu

/-/ Sławomir Archacki

Pobierz:

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec (20.2kB) Zapisz dokument  
Raport o stanie Gminy Myszyniec za 2019 rok (5.4MB) Zapisz dokument  

Burmistrz Myszyńca, w porozumieniu z Radą Miejską informuje o powrocie funkcjonowania targowiska w Myszyńcu w zakresie sprzed pandemii koronawirusa. Mając jednak na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, bardzo prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, tj.

 • -  rękawiczki lub dezynfekcja rąk,
 • - bezpieczna odległość,
 • - zakrywanie ust i nosa,

oraz dbanie o ład i porządek na targowisku i wokół niego.

 LICZYMY NA ROZSĄDEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARÓWNO SPRZEDAJĄCYCH JAK I KUPUJĄCYCH.

IMG_20200515_090257
IMG_20200515_103027
IMG_20200519_154004
krysiaki2
Zdjęcie komputery 2
zdjęcie router
zdjęcie Wolkowe
Zdjęcie Wydmusy
zdjęcie Zalesie
zdjęcie
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniach 15 i 18 maja 2020 r. Gmina Myszyniec dokonała przekazania sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w liczbie 20 sztuk oraz routery WiFi z dostępem do internetu 45 sztuk  do szkół z terenu Gminy Myszyniec, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Publicznej Szkoły Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Krysiakach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona  Żebrowskiego w Wykrocie.

Komputery  zostaną użyczone uczniom, którzy nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej.

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej.

 3. Sprawy różne.

 4. Przyjęcie protokołu.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii Komisja będzie obradować wyłącznie we własnym składzie.

 Przewodniczący Komisji:

/-/Marek Trzciński

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2019 rok.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,
  2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec,
  3. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia
   w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z uwzględnieniem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,
  4. uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
  5. ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu,
  6. ustanowienia wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, określenie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz ich rodzajów i wysokości,
  7. ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  11. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Warszawie,
  12. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  13. zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody,
  14. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszyniec,
  15. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2020 roku,
  16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,
  17. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

 

W związku ze stanem epidemii sesja wyłącznie z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki

 

i

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 1515 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Problemy ochrony zdrowia w czasie epidemii.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Osoby zainteresowane tą tematyką mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. Przewodniczącej Komisji 604069226.

 W związku ze stanem epidemii Komisja będzie obradować wyłącznie we własnym składzie. 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA

O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

 

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

 • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
 • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

 Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Myszyńca przedstawia (przedkłada) Radzie Miejskiej w Myszyńcu Raport o stanie Gminy Myszyniec  za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Myszyniec i debata na raportem odbędzie się 19 czerwca  2019 r. (środa). W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myszyńcu
/-/ Sławomir Archacki

 

61116975_884568685214753_3091988381349969920_n
61131523_749694532091170_3227624999040843776_n
61344780_610440199461840_1445892145968840704_n
Previous Next Play Pause
1 2 3

27 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga panią Ewę Cyran – Kur. Pani pedagog skoncentrowała się głównie na  procedurach reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń Bezpieczeństwa cyfrowego. Szczegółowo omówiła problemy ucznia w świecie cyfrowym, m.in Zagrożenie dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych; Naruszenie prywatności poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych, lub wizerunku dziecka; Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie; itp.

Na zebraniu pani dyrektor szkoły przedstawiła procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach oraz osoby i instytucje,  do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Na zakończenie spotkania chętni rodzice otrzymali broszury „Upowszechnianie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia w szkole”. Broszura zawiera m.in. : Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia osoby niebezpiecznej na teren szkoły; Zasady powiadamiania służb ratowniczych; Organizacja ewakuacji.

Celem wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, przypomniano o funkcjonowaniu w szkole anonimowej skrzynki „SOS”.

Izabela Kobus

 

 

 

Szanowni Państwo,

w budynku Urzędu Miejskiego (na dole) postawiłam skrzynkę, do której Państwo - mieszkańcy naszej gminy - możecie przekazywać wiadomości, które nie wymagają potwierdzenia urzędu, takie jak: sugestie, obserwacje czy wnioski.

Pomoże to usprawnić pracę urzędu i jednostek mu podległych.

Wasze uwagi będą miały wpływ na poszukiwanie innych, być może lepszych rozwiązań przy podejmowaniu decyzji.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Abramczyk

Burmistrz Myszyńca

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

27 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz przedstawicielki klasy IV szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny uwzględniający wiersze i piosenki dedykowane tej jedynej na świecie, tak wspaniałej i kochanej – matce; tej, która pierwszych kroków uczyła i każdą łzę otarła. W wyrażaniu wdzięczności nie zabrakło życzeń, własnoręcznie wykonanych upominków, gromkiego ,,Sto lat” i słodkiego poczęstunku, a wszystko po to, by umilić to święto. Nie jednej mamusi łza się w oku zakręciła J…

 

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

22 maja 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk i pani Zofii Bałdygi przypomnieli zgromadzonej publiczności ważność majowych świąt w poezji i utworach muzycznych:

 • 1 maja – Święto Pracy, Polska w Unii Europejskiej
 • 2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej,
 • 3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • 8 maja – Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej -  Dzień Zwycięstwa

 zwracając uwagę na symbole narodowe naszej ojczyzny: godło, flagę i hymn.

Uroczystości towarzyszyły przygotowane we współpracy z panią Barbarą Pieńkos biało-czerwone akcenty, które wskazywały na postawę patriotyczną i dumę z bycia Polakiem.

 

60543959_2370576846513183_4347379597956874240_n (1)
60553917_1217297225116208_4414922940848537600_n (1)
60696382_823774221331180_4294711758330789888_n (1)
60735653_1417738995018066_314833614036533248_n (1)
60883227_289072905380483_3368604401429118976_n (2)
60895163_329705607655054_8506455580410380288_n (2)
GVIP7512
IDHQ2319
WHKX0449 (3)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, już po raz piąty, odbył się finał Gminnego Konkursu Matematycznego „Szósta na Szóstkę” o tytuł Mistrza Matematyki dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Myszyniec. W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem przez p. Burmistrz Myszyńca Elżbietę Abramczyk. Celem konkursu jest promowanie dorobku i osiągnięć uczniów z matematyki, a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów i popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród młodzieży. Ważnym  zadaniem konkursu jest również integracja środowiska uczniowskiego oraz współpraca pomiędzy nauczycielami matematyki z gminy Myszyniec. W konkursie wzięło udział jedenastu uczniów z czterech szkół naszej gminy. Pierwsze miejsce w konkursie i tytuł Mistrza Matematyki zdobył Dawid Siok – uczeń ze szkoły w Zalesiu, II miejsce Julian Jurczyk ze szkoły w Krysiakach, III miejsce – Dominika Trzcińska ze szkoły w Myszyńcu. Wyróżnienia zdobyli – Nadia Pliszka i Bartosz Zawitowski – uczniowie ze szkoły w Myszyńcu. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyła pani Burmistrz – główny sponsor konkursu. Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu i udział w konkursie.

 

1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

23 maja 2019 roku o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbył się VII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, w którym wzięły udział dzieci uczęszczające do sześciu oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Myszyniec.

Celem konkursu było:

 • rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań muzyką,
 • motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności,
 • podnoszenie poziomu umiejętności wokalnych dzieci,
 • promowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych.
 • festiwal jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego,
 • w konkursie brali udział soliści i duety,
 • każda reprezentacja prezentowała jeden utwór z repertuaru dziecięcego.

Organizatorem festiwalu była pani Joanna Pliszka.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca – pani Małgorzata Jędrzejczyk

Członkowie: pan Sławomir Drózd, pani Ewelina Anna Łasisz

przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Anna Piechowska

II miejsce – Aneta Polak, Amelia Kobus

III miejsce – Łucja Zyśk

Wyróżnienie – Zuzanna Ejzak, Zuzanna Grądzik

Sponsorami imprezy byli:

 • Spółdzielnia Uczniowska pod kierunkiem pani Anny Wnuk we współpracy z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Myszyńcu,
 • Wydawnictwo WSiP oraz wydawnictwo Miko.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

Wszyscy uczestnicy festiwalu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

Jutro, 28 maja, w godz. 8.00-18.00 na terenie województwa mazowieckiego odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem Renegade/Sarex-19. Będzie to trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.

W tych godzinach uruchomione zostaną sygnały alarmowe.

Wielkimi krokami nadchodzi jedno z najważniejszych świąt dla naszych najmłodszych, czyli Dzień Dziecka!

A u nas jak co roku, z tej okazji odbędzie się Festiwal Piosenki Dziecięcej! Najlepszy festiwal w okolicy i jeszcze dalej.

Gorąco zapraszamy naszych najmłodszych do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu, szczegóły na naszej stronie www.rckkmyszyniec.pl.

Zapraszamy również wszystkich tych, którzy chcieliby posłuchać jak pięknie śpiewają w naszej gminie.

Do zo!

Sprawozdanie merytoryczne z organizacji przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego pod nazwą „XXX Jarmark Kurpiowski”,

który odbył się 19 maja 2019  roku w Myszyńcu.

 

  W dniu 19 maja 2019 roku w Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się XXX Jubileuszowy Jarmark Kurpiowski.

W imprezie wzięli udział soliści, grupy śpiewacze, ludowe zespoły folklorystyczne, kapele, twórcy ludowi oraz licznie zgromadzona publiczność.

Impreza została zorganizowana przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współorganizacji z:

- Gminą Myszyniec z siedziba w Myszyńcu.

- Województwem Mazowieckim w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;

- Powiatem Ostrołęckim z siedziba w Ostrołęce, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce;

25 kwietnia 2019 roku uczniowie z kl. VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych uczestniczyli w VI edycji konkursu pod nazwą: ,,Unia bez tajemnic” na temat: ,,Rok 2019. Rok rocznic, wydarzeń i wartości”.

Był to konkurs o zasięgu powiatowym. Organizatorem, jak co roku, była Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Nasza placówka uczestniczyła w tym konkursie po raz pierwszy. Zajęliśmy II miejsce.

Szkołę reprezentowali: Karolina Bałdyga, Julia Plaga i Mateusz Siok. Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka Zofia Bałdyga.

Będzie to dla uczestników zmagań miłe wspomnienie. Oprócz nagród dla najlepszych, wszystkich biorących udział w konkursie czekał wyjazd edukacyjny do Warszawy w dniu 11 maja 2019 roku.

 

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY,ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych poświęcone problemom gminnej oświaty. Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących oświaty. Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

 

 

 

Zgodnie z umową partnerską nr 1/2017 dotyczącą projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem realizuje zadanie związane z organizacją wsparcia doradczego dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie doradcze, które odbywa się w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00 prowadzi Barbara Sczczubełek w budynku dworca autobusowego, przy ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Już po raz czternasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca!

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Serdeczne Mazowsze” nawiązujące do serdeczności i gościnności zarówno mieszkańców jak i samego regionu. Najistotniejsze są emocje. To one inspirują, zniewalają, uwodzą. Najważniejsze, by uczucia były pozytywne i prawdziwe. Wychodziły z wnętrza tego miejsca i mieszkających tam ludzi. Takich zdjęć oczekujemy w tym roku od uczestników konkursu. W powiązaniu z tą ideą w celu wzbudzenia pozytywnych emocji oraz zintegrowania mieszkańców regionu, Departament planuje również organizację cyklu plenerowych wydarzeń kulturalno-promocyjnych pod tym samym hasłem, które, mamy nadzieję, zapoczątkują serię takich imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim mieszkańców poszczególnych regionów Mazowsza. Imprezy te odbywać się będą w pięciu największych miastach - Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom.

Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

 

KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO , NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu  29 maja 2019 r. (środa)  o godz. 1000  w Ośrodku Upowszechniania Kultury  w CHORZELE ul. Ogrodowa 7 rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

 

Odpłatność:  - 500 zł. kombajn zbożowy;

                      - 100 zł. kombajn zielonkowy;

                      - 100 zł - prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

 

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

Informujemy, że Biuro Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gminie Myszyniec  w związku z  planowanym remontem w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej Plac Wolności 58, zostaje od dnia 1 maja 2019r. przeniesione do pomieszczenia na parterze w budynku dworca w Myszyńcu.

Pracownik Pan Zbigniew Topa będzie przyjmował w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 90-sekundowy film z wypowiedziami dzieci o tym, jak dbają o porządek w swoim przedszkolu. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden filmik. Gotowe nagranie należy umieścić na portalu YouTube.

Kolejny krok to wypełnienie formularza na stronie: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/

SUMA NAGRÓD: 8000 zł.

 • I miejsce: 3000 zł
 • II miejsce: 2000 zł
 • III miejsce: 1000 zł

Nagroda publiczności: 2000 zł

Konkurs trwa do 6 czerwca 2018 roku.

Regulamin dostępnym pod adresem: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/regulamin/

18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki klas VI pod honorowym patronatem Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

W konkursie wzięli udział najlepsi matematycy z klas VI szkół podstawowych gminy Myszyniec: z Publicznej Szkoły w Wykrocie, Publicznej Szkoły Podstawowej w  Wolkowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu i oczywiście gospodarze, czyli ze Szkoły Podstawowej w Krysiakach.

Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów gminy Myszyniec, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy matematycznej. Konkurs jest też jedyną okazją do integracji między uczniami klas szóstych z różnych szkół oraz nauczycielami matematyki.

Konkurs wyłonił najlepszych matematyków, a zostali nimi:

 • I miejsce – Aleksandra Łukasiak ze szkoły w Wolkowych,
 • II miejsce – Emilia Masiak ze szkoły  w Myszyńcu,
 • III miejsce –Jakub Beczak, ze szkoły w Wolkowych.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe,  wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki, których sponsorem był Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu.

Przybyłych gości, jak zwykle z życzliwością, ugościła Dyrektor Szkoły Izabela Kobus oraz Rada Rodziców.

Organizator konkursu:

Beata Kobus – nauczycielka matematyki w PSP w Krysiakach

III Koncert Uwielbienia na Kurpiach w Boże Ciało 31 maja w Myszyńcu!

W Uroczystość Bożego Ciała, dziękując Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego w całej Polsce 23 maja 2018 odbędą się w ciągu dnia procesję eucharystyczne, a wieczorem koncerty, w których tysiące ludzi na placach miast i będą uwielbiać Boga. Pamiętajmy, że Uwielbienie to nie tylko koncert, ale przede wszystkim niepowtarzalna i pełna wiary modlitwa.

Także w Myszyńcu odbędzie się Koncert Uwielbienia w Boże Ciało organizowany przez parafię Trójcy Przenajświętszej. Cały koncert będzie odbywał się w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Koncert i modlitwę uwielbienia poprowadzą osoby z Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji i zespół „Jezus Drogą” z Białegostoku. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Rozpoczęcie o godz. 20.00. Wstęp wolny!

Dnia 16 maja 2018 roku spotkaliśmy się wspólnie by uczcić pamięć Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Na uroczystym apelu gościliśmy specjalnego gościa, Proboszcza naszej parafii, Zbigniewa Jaroszewskiego. Wraz z dziećmi przygotowanymi przez ks. Andrzeja Surdykowskiego, wspominaliśmy życie naszego papieża, zaczynając od jego dzieciństwa, przez wybór na pasterza stolicy Piotrowej, aż do wyniesienia go parę lat temu na ołtarze. Wspólnie zaśpiewaliśmy „Barkę” oraz wsłuchiwaliśmy się w słowa Jana Pawła II. Na zakończenie ks. Proboszcz wygłosił swoje świadectwo ze spotkania z papieżem, które spotkało się ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem wśród wszystkich obecnych.

Galeria:

JP2 PSP Wydmusy (1)
JP2 PSP Wydmusy (2)
JP2 PSP Wydmusy (3)
JP2 PSP Wydmusy (4)
JP2 PSP Wydmusy (5)
JP2 PSP Wydmusy (6)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie obchodzony był Dzień Mamy i Taty. Dnia 25.05.2018r. dzieci (z przedszkola i oddziału przedszkolnego), uczniowie klas I – III PSP oraz klasa III gimnazjum, słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć, cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

Nieco inaczej, jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy III gimnazjum, którzy przedstawili sztukę pt. „Olimp”.

Dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego  zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Uczniowie klas I – III oprócz tradycyjnych występów, przedstawiły pokaz na kurpiowska nutę.
Na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech.

Na koniec dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane laurki,  kwiaty a starsi uczniowie przygotowali słodki poczęstunek.
Uroczystości ta przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

Nad całością dnia czuwał samorząd uczniowski z opiekunami oraz nauczyciele z przedszkola i klas I –III PSP.

Galeria:

1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26 maja 2018 r.  po raz jedenasty dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkoych włączyli się w ogólnopolską akcję POLSKA BIEGA. W sobotę na polanie leśnej w Zalasiu nie zabrakło również dorosłych zwolenników biegów. Organizator – Zespół Szkół w Zalasiu zapewnił wszystkim uczestnikom sportową atmosferę, zdrową rywalizację oraz niespodziankę po biegu. Na zakończenie laureaci biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy z rąk Wójta Gminy Łyse – Jerzego Ksepki oraz Dyrektor Zespołu Szkoł w Zalasiu – pani Danuty Gwiazdy.

25 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny uwzględniający wiersze i piosenki dedykowane tej jedynej na świecie, tak wspaniałej i kochanej – matce; tej, która pierwszych kroków uczyła i każdą łzę otarła. W wyrażaniu wdzięczności nie zabrakło życzeń, własnoręcznie wykonanych upominków, gromkiego ,,Sto lat” i słodkiego poczęstunku, a wszystko po to, by umilić to święto. Nie jednej mamusi łza się w oku zakręciła J…

Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,

W tym roku w sierpniu minie 25 lat jak Myszyniec odzyskał prawa miejskie. Z tej okazji wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu herbu i flagi oraz pozostałych insygniów samorządowych, zgodnych z zasadami heraldyki. W tym celu została podpisana umowa na przygotowanie projektu herbu i flagi Myszyńca z Panem Robertem Fidurą, specjalistą w tej dziedzinie, który w swoim dorobku ma zaprojektowanych kilkadziesiąt herbów i flag gmin i miast.

Dotarliśmy do informacji, które wskazują, że herb którym się obecnie posługujemy (zielona jodła z brązowym pniem na niebieskim tle z brązową bordiurą – Rys.1) został zaprojektowany w 1847 roku tj. w okresie zaboru rosyjskiego. Obowiązujące przepisy heraldyczne w Polsce nie dopuszczają aby taki herb mógł być uznany za herb Myszyńca. Dlatego zostały zaprojektowane 2 herby z krótkim uzasadnieniem-opisem Pana Roberta Fidury.

Rysunek 1: Obowiązujący herb gminy Myszyniec

Chciałbym abyście Państwo wypowiedzieli się, który projekt herbu najlepiej oddaje historie i tradycję naszego miasta. Bardzo proszę mieszkańców o opinie i uzasadnienie swojego wyboru. Ostatecznie wybrany projekt herbu przez Radę Miejską będzie opiniowany przez Komisję Heraldyczną powołaną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz Myszyńca

/-/Bogdan Glinka

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1.      Administratorem danych jest Burmistrz Myszyńca , dane kontaktowe:

            Urząd Miejski w Myszyńcu, 
            Plac Wolności 60 
            07-430 Myszyniec, 
            tel. (29) 77 21 141, 
            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 507-054-139,

3.      Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie o samorządzie gminnym a podstawą przetwarzania danych osobowych są ustawy szczególne (kodeks postępowania administracyjnego itd.)

4.      Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.

5.      Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy urzędu.

6.      Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.

Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

Klasa IV z Szkoły Podstawowej w Wydmusach wzięła udział w Programie Antytytoniowym "Bieg po zdrowie" opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących pod kierunkiem Pani Bożeny Mróz. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym. Podczas lekcji uczestnicy dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiks z bohaterami programu. Dzięki niemu uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli rodzice, którzy otrzymali na początku realizacji programu informacje, a na zakończenie wypowiadali się o skuteczności programu.

25 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Małgorzaty Jędrzejczyk wzięli udział w XV edycji konkursu ,,Bajkowy Omnibus” w Wykrocie zajmując III miejsce.

8 maja 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk i pani Zofii Bałdygi przypomnieli gromadzonej publiczności ważność majowych świąt w poezji i utworach muzycznych:

 • 2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej,
 • 3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • 8 maja – Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej,

 zwracając uwagę na symbole narodowe naszej ojczyzny: godło, flagę i hymn.

Uroczystości towarzyszyły biało-czerwone akcenty, które wskazywały na postawę patriotyczną i dumę z bycia Polakiem.

Już 27 maja 2018 roku w Amfiteatrze RCKK, po raz 29 odbędzie się Jarmark Kurpiowski.

W tym roku poza corocznym przeglądem zespołów ludowych, solistów, kapel i grup śpiewaczych na naszym Jarmarku odbędą się również plener rzeźbiarski i warsztaty rękodzielnicze z twórcami ludowymi.

Gorąco zapraszamy do zgłoszeń i zapisów do udziału w warsztatach, które będą bezpłatne i będzie mógł w nich wziąć każdy z Państwa.

Pamiętajcie 27 maja 2018 (niedziela) Amfiteatr RCKK. Początek o godz. 10:00. 

We wtorek 8 maja 2018 r. w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pani Małgorzata Parzych we współpracy z Muzeum Kurpiowskim w Ostrołęce zorganizowała warsztaty patriotyczne.

Pracownicy muzeum w osobach: pani Grażyna Talarek, pani Agnieszka Kowalewska, pani Beata Romanowska, pani Martyna Lewandowska poprowadziły warsztaty w grupach wiekowych:  klasy 0 – I SP, klasy II – III SP, klasy IV – VI SP i VII SP – II i III GIM.

27 kwietnia do szkoły w Krysiakach przyjechała Grupa Artystyczna Rekonstrukto i zaprezentowała pokaz historyczny pt. "Ku niepodległej".

Panowie w strojach żołnierza i mundurze galowym Józefa Piłsudskiego zaprezentowali uczniom żywą lekcję historii upamiętniającą dążenia Polaków do niepodległości, stroje z epoki, ekwipunek i uzbrojenie, kulturę i sztukę patriotyczną. Uczniowie naszej szkoły  aktywnie  uczestniczyli w spektaklu: walczyli na szable i kosy, bandażowali rannych, ćwiczyli musztrę , nosili rannych na wojskowych noszach. Podziwiali broń białą i palną.

W tym dniu również uczniowie wyrazili  swój patriotyzm do Ojczyzny. Przedstawili akademię upamiętniającą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Opowiadali o tym jak bohaterowie walczyli o WOLNOŚĆ, HONOR I OJCZYZNĘ.

 

3maja dekor
27.04.
27.04.2018
27-04-
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły. Jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. W tym roku Święto Konstytucji obchodziliśmy 26 kwietnia. Uczniowie klasy VI i VII pod opieką pani Bożeny Mróz zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. W apelu nawiązano również do poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Nie zabrakło pieśni oraz wierszy o tematyce patriotycznej.

Galeria:

2 3maj
3-3maj
3maj
4 3maj
5 3maj
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Szanowni Państwo,
1 września 2018 r. utworzymy jeden oddział przedszkolny zorganizowany na bardzo atrakcyjnych zasadach. Wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do tej wyjątkowej „zerówki” zaopiekują się dwie nauczycielki w czasie od 7.30 do 16.30. Ułatwimy w ten sposób pracującym rodzicom życie zawodowe i prywatne. W odróżnieniu od sytuacji obecnej przedszkolaki z nowego oddziału nie będą musiały korzystać ze świetlicy.

Dzienny, 9 - godzinny i co istotne bezpłatny pobyt w szkole, dzieci wykorzystają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, udział w zajęciach dodatkowych, zabawę i odpoczynek. Jeśli rodzice wyrażą takie życzenie dzieci otrzymają odpowiedni posiłek.


Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału o wydłużonym czasie pracy, proszeni są o poinformowanie o tym Pani Elżbiety Dziczek (29 772 10 13) z sekretariatu szkoły, w terminie do 25 maja br.

Ilość miejsc ograniczona!


Z poważaniem
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu

Z okazji Strażackiego Święta – dnia Św. Floriana

życzę, aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków

źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej,

niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi

będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie

w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim,

w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”.

 

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Bogdan Glinka

Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji. Z tego też powodu powinniśmy o nią dbać nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach ten szczególny dzień obchodziliśmy dnia 19 kwietnia 2018 roku. Uczniowie klasy IV i V zaprezentowali dla wszystkich  uczniów szkoły przedstawienie ekologiczne  pt. „Chroń środowisko”. Dzieci pod postaciami leśnych zwierząt i kosmitów przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę przyrody. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej i informacje na temat Dnia Ziemi, jego powstania i tradycji. Przepiękne stroje przygotowane przez uczniów wszystkim bardzo się podobały.

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., o godle, barwach i hymnie narodowym i obchodzone jest między świętami państwowymi: 1 maja zwanym Świętem Pracy i 3 maja Świętem Narodowym Trzeciego Maja.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

27 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbył się pokaz historyczny ,,Ku niepodległej”, czyli opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Grupa artystyczna Rekonstrukto pozwoliła uczniom naszej szkoły na udział w żywej lekcji historii, upamiętniającej dążenia niepodległościowe, powstania narodowe – kościuszkowskie, okres Księstwa Warszawskiego, listopadowe, styczniowe, okres I Wojny Światowej i sytuacje pod zaborami oraz zaprezentowała stroje z epoki (szwoleżer, powstaniec, kosynier, oficer I  brygady Legionów Polskich) oraz kopie replik broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej, a także ekwipunek i uzbrojenie. Ponadto zwrócono uwagę na rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz legionów, jak również na kulturę i sztukę patriotyczną. Bogate treści i właściwy przekaz wiedzy w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na długo pozostanie w pamięci naszej społeczności szkolnej.

Galeria:

3a
3b
3c
3d
3e
3f
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

24 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych obchodzono Dzień Ziemi. Akademię przygotowała pani Teresa Dziczek wraz z uczniami, by uświadomić wszystkim mieszkańcom, jak ważna jest ochrona środowiska i troska o zasoby przyrody. Hasłem przewodnim było: ,,Śmieci mniej, Ziemi lżej”.

13 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyły się warsztaty edukacyjno-przyrodnicze z egzotycznym zwierzątkiem Szynszylą. Uczestnicy mieli okazję nie tylko obejrzeć, ale i dotknąć tej niezwykłej postaci. Uwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych zaprasza dzieci z oddziału przedszkolnego do udziału w VI Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

Konkurs odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00.

Cele konkursu:

 •  rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań muzyką,
 • motywowanie dzieci do zdobywania nowych umiejętności,
 • podnoszenie poziomu umiejętności wokalnych dzieci,
 • promowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych.

 

Regulamin konkursu:

 • konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (każdy oddział może wystawić dwoje solistów lub jeden duet),
  wykonawcy prezentują jeden utwór z repertuaru dziecięcego,
 • uczestnicy konkursu dostarczają organizatorowi podkład muzyczny oraz kopię tekstu utworu w dniu festiwalu,

komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów.
 

Uwagi:

 • zgłoszenia należy przekazać telefonicznie do 18.05.2018 r. (tel. 696419044), podając imiona i nazwiska uczestników oraz ich opiekunów, a także tytuł wykonywanego utworu;dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia i dyplomy,dla uczestników konkursu przewidziany jest poczęstunek.
   

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

26.04.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie już po raz 8. obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w tym roku pod hasłem KATYŃ – NIEZABLIŹNIONA RANA NASZEJ WOLNOŚCI.

Uroczystość przygotowały i prowadziły: pani Małgorzata Parzych i pani Elżbieta Bożena Gwiazda.

Dyrektor szkoły pani Mirosława Grzegorczyk powitała całą społeczność szkolną,
a przede wszystkim zaproszonych gości:

·         Pana Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca

·         Pana Bohdana Sobiewskiego – syna kapitana Franciszka Sobiewskiego, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci przed nasza szkołą

·        Pana Krzysztofa Sobieskiego – bratanka zamordowanego w Charkowie kapitana Franciszka Sobiewskiego

·         Pan Aleksandra Bryka – kapitana 8. Szczecińskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu

·         Delegację Związku Oficerów Rezerwy RP w osobach: pana pułkownika w stanie spoczynku Józefa Szatkowskiego – wiceprezesa Zarządu Głównego,

Pana kapitana w stanie spoczynku Janusza Zajączkowskiego,

Prezesa Okręgu Mazowieckiego i członka Zarządu Głównego

Pana chorążego w stanie spoczynku Stefana Wyszyńskiego

·         Panią podkomisarz Agnieszkę Pawelczyk, reprezentująca komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu

·         Pana Grzegorza Ślązaka – zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyńca wraz z małżonką

·         Pana Jana Kulasika – leśniczego Leśnictwa Wykrot