W załączeniu pismo Burmistrz Myszyńca do GDDKiA z prosbą o wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 53 Olsztyn-Ostrołęka w miejsc. Myszyniec przy ul. Sienkiewicza.