O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej.

3.   Wypracowanie stanowiska Rady dotyczącego finansowania zadań oświatowych.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 Przewodniczący:

  /-/ Marek Trzciński