Program "CZYSTE POWIETRZE"

Plakat informacyjny - stary kocioł

Od 1 stycznia 2023 roku, użytkowanie niektórych pieców i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Dotyczy to kotłów bezklasowych, które nie spełniają wymogów przynajmniej 3 klasy, które w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu.