Stowarzyszenie Abstynentów "Nowa Droga" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w maratonie terapeutycznym, który odbędzie się w dniach 13-14 września 2019 roku w budynku Dworca autobusowego w Myszyńcu. Pierwszego dnia zajęcia odbywać się będą w godzinach 16.15-20.15, tematem przewodnim będzie "Jak być trzeźwym ojcem?". 14 września warsztaty odbywać się będą w godzinach 9.00 - 13.00, a ich tematem będzie "Funkcjonowanie rodziny". Maraton poprowadzi specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Zadanie jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu FIO Mazowsze Lokalnie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Analiza potrzeb na najbliższe lata w zakresie infrastruktury na terenie gminy Myszyniec.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Robert Rydel

Dnia 05.08.2019 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy na dostawę i montaż 502 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy w ramach projektu pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dostawa i montaż instalacji solarnych realizowana będzie od drugiej połowy sierpnia do 29 listopada 2019 r.

W najbliższym czasie każdy z uczestników projektu otrzyma pisemną informację o wysokości wkładu własnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych,

b)      sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec,

c)       projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec,

d)      przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

e)      wyrażenia zgody na realizację przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu operacji pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”,

f)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

g)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                                      /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj

 

W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) odbędą się na boiskach kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” Turnieje: piłki nożnej i piłki siatkowej plażowej o puchar Burmistrza Myszyńca z okazji 41 Miodobrania Kurpiowskiego. Współorganizatorem turniejów jest operator kompleksu „Kurpiowska Kraina”. Chętne zespoły mogą zapisywać się u operatora obiektu do dnia 24 sierpnia (kontakt pod nr tel. 508 508 003). Liczba miejsc ograniczona. Udział jest bezpłatny.

Zarząd Koła Łowieckiego „KURP” w Myszyńcu informuje że, w dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela) o godz. 10.00 na Zawodziu odbędzie się Turniej Strzelecki z broni myśliwskiej oraz Turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży z broni pneumatycznej z okazji 41 Miodobrania Kurpiowskiego. W czasie turnieju organizowany jest również konkurs z wiedzy o myślistwie, łowiectwie i leśnictwie dla wszystkich sympatyków łowiectwa.

Turniej organizowany jest cyklicznie i przyciąga nie tylko kolegów myśliwych ale także całą resztę osób towarzyszących.

Nagrody współfinansowane są ze środków budżetu Gminy Myszyniec.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

SYMPOZJUM NAUKOWE

pod tytułem

„Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu”

Termin: 25 sierpnia 2018 roku, od godz. 10.00

Miejsce: Sala Widowiskowa RCKK, Plac Wolności 58, Myszyniec

Wykłady przedstawią:

  • Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka – oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników, temat konferencji: „Informacja o strategicznym rozwoju Miasta i Gminy Myszyniec z uwzględnieniem XXV-lecia odzyskania praw miejskich Myszyńca”
  • Dyrektor RCKK w Myszyńcu Zdzisław Ścibek – „Instytucjonalne i społeczne wsparcie utrwalania tradycji i rozwoju dziedzictwa kulturowego”
  • Ks dr Zbigniew Jaroszewski – „Rola Kościoła  w zachowaniu tożsamości przez wieki i w ostatnim stuleciu”
  • Prof.dr  hab. Franciszek Midura – „Tradycje Kurpi Zielonych atrakcją turystyczną Mazowsza i Podlasia”
  • Dr Aleksy Chmiel  - „Dziedzictwo kulinarne Kuchni Mazowieckiej w latach 1918- 1939”
  • Prof. dr hab. J. Grochowicz – „Walory współczesnej Kuchni Kurpi Zielonych i imprezy z nią związane, jako atrakcyjny produkt turystyczny”.

Druga część konferencji przeznaczona jest na dyskusję na temat  warunków i możliwości dalszego aktywnego promowania atrakcyjności Kurpi Zielonych. Wszystkich Uczestników zapraszamy do przedstawienia swoich pomysłów i propozycji.

Sympozjum odbywa się w ramach 41. Miodobrania Kurpiowskiego. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Sympozjum naukowe”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 sierpnia.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (415.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument