Rusza ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W najbliższy czwartek i piątek we wszystkich nadleśnictwach w całej Polsce każdy chętny otrzyma sadzonkę. Do rozdania mamy aż milion młodych drzewek. To już trzecia edycja naszej wspólnej akcji.

Na stoiskach Nadleśnictwa Myszyniec udostępnimy każdemu chętnemu sadzonki rodzimych drzew i podpowiemy, w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki.

Nadleśnictwo Myszyniec, na potrzeby akcji #sadziMY przygotowało 2 stoiska:

- przy siedzibie Nadleśnictwa Myszyniec, pod adresem: Zawdzie 3, 07-430 Myszyniec,

- na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Myszyńcu.

Zapraszamy 30 września i 1 pażdziernika 2021 r. w godz. 9:00 - 15:00.

Pamiętajmy, że niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności. I powód do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół.

Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas – podkreśla Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. – Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować.

Naszą akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. 1 października Para Prezydencka weźmie udział w sadzeniu drzew w Nadleśnictwie Piotrków, wspólnie z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami i pracownikami Lasów Państwowych. Na powierzchni ponad 3 ha w Lesie Wolborskim na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego zasadzone zostaną sosny, buki i jarzęby.

Link do strony Nadleśnictwo Myszyniec: https://myszyniec.olsztyn.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/sadzi-2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szczegóły na temat miejsc i terminów spotkań oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Spotkania_szkoleniowoinformacyjne__pa%C5%BAdziernik_2021_r.,5821,221

Na grafice jest napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Co zrobić, żeby nie płacić grzywny? Po prawej stronie widać zamyślonego mężczyznę i znak zapytania. Na dole grafiki umieszczone są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po środku jest adres strony internetowej: spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Co zrobić, żeby nie zapłacić kary grzywny za brak udziału w spisie powszechnym?

Do końca spisu zostało kilka dni. Spora grupa mieszkańców Mazowsza przypomniała sobie o tym obowiązku właśnie teraz, blokując infolinię i punkty spisowe. Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz się spisać i zapłacisz grzywnę, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zostaw numer telefonu na infolinii. Oddzwonimy.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. To odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem lub wolą mieć wsparcie rachmistrza. Ze względu na bardzo duże obciążenie infolinii, zmieniono zasady jej funkcjonowania. Wystarczy zadzwonić pod nr 22 279 99 99, postępować zgodnie z komunikatami i na koniec zostawić swój nr telefonu. Rachmistrz bardzo szybko oddzwoni z nr infolinii lub 22 828 88 88. Na ekranie może się wyświetlić tylko jeden z tych dwóch numerów.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie miejskim, możesz skorzystać z dyżuru Rachmistrzów i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie miejskim przebiega sprawnie, jednak w ostatnich dniach września mogą tworzyć się kolejki.

Nie ma co czekać do ostatniego dnia września na kontakt z rachmistrzem. Ze względu na ograniczenia, może już się z nami nie zdążyć skontaktować. Dlatego warto obowiązek spisowy wypełnić samemu, dzwoniąc na infolinię lub spisując się przez Internet.

Co zrobić żeby nie zapłacić kary grzywny 5000 zł za brak udziału w spisie powszechnym?

Po prostu się spisać jak najszybciej i nie liczyć, że ktoś nie zauważy niespisanego mieszkania czy osoby. Wypełnienie formularza spisowego trwa ok 10 minut. To nie jest trudne!

Informacje o spisie znajdują się na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach urzędów gmin i miast.

Myszyniec, dn. 22.09.2021 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Zapoznanie z dokumentacją powykonawczą dotyczącą inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
 2. Analiza dokumentów dotyczących inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga

 

W związku z trwającym do 30 września 2021r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W dniach:

 

20 września 2021 (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00

21 września 2021 (wtorek) w godz. od 8.00 do 16.00

22 września 2021 (środa) w godz. od 8.00 do 16.00

23 września 2021 (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00

24 września 2021 (piątek) w godz. od 8.00 do 16.00

 

            Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy.

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

                                                                                                          Gminne Biuro Spisowe w Myszyńcu

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kończy się 30 września zostało już niewiele czasu !! Prosimy nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę i skorzystać z pomocy Rachmistrzów spisowych, którzy dyżurują w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W dniach:

27 września 2021 (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00

28 września 2021 (wtorek) w godz. od 8.00 do 16.00

29 września 2021 (środa) w godz. od 8.00 do 16.00

30 września 2021 (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00

 

 

            Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Odmawiając udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny nałożona przez sąd do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

                                                                                                          Gminne Biuro Spisowe w Myszyńcu

 

Plakat promujący - para tancerzy

Szanowni Państwo. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na MAZOWIECKI JARMARK ROZMAITOSCI czyli Wirtualne Targi Ekonomii Społecznej na Mazowszu, które odbędą się 23 września br. (w czwartek). Transmisja tego wydarzenia rozpocznie się o godz. 14.00.  W imieniu organizatorów, wystawców - podmiotów ekonomii społecznej oraz laureatów tegorocznej edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej (m.in. Spółdzielni Socjalnej "Myszynianka") serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia: https://sok.altasoft.eu/mjz2021/live

Myszyniec, dn. 14.09.2021 r.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej.
 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym analiza ich aktualnej sytuacji finansowej.
 4. Sprawy różne.

 

 

 Przewodniczący Komisji:

 

/-/  Marek Trzciński

 

 

Myszyniec, dn. 14.09.2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  2. zmieniająca uchwałę Nr XX/222/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec,
  3. nadania nazwy drodze wewnętrznej ma terenie miejscowości Myszyniec,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.

Sesja podczas transmisji będzie wyświetlana pod adresem:

https://sesje.live/katalog/mazowieckie/1415000-ostro%C5%82%C4%99cki/1415083-urzad-miejski-w-myszyncu/0

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Sławomir Archacki

 

Plakat informujący, że za miesiąc koniec spisu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie miasta, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut!

Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?  

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

 

 

 

W związku z trwającym do 30 września 2021r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W dniach:

 13 września 2021 (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00

14 września 2021 (wtorek) w godz. od 8.00 do 16.00

15 września 2021 (środa) w godz. od 8.00 do 16.00

16 września 2021 (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00

17 września 2021 (piątek) w godz. od 8.00 do 16.00

 

            Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy.

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

- plastyka klasy: IV-VII – 2 godz.,

 Kwalifikacje do w/w przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Czas zatrudnienia do 31 sierpnia 2022 r.

Składanie ofert do 17 września 2021 r.

Kontakt tel. 606 601 488, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tel. (29) 77 21 141 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Myszyniec, dn. 06.09.2021 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.   Zapoznanie z dokumentacją powykonawczą dotyczącą inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.

2.   Analiza dokumentów dotyczących inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.

3.   Rozmowa z przedstawicielem gminy nadzorującym powyższą inwestycję.

4.   Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Zofia Bałdyga

 

 

 

28 sierpnia 2021 roku po 13 latach został reaktywowany  Bieg Miodobrania Kurpiowskiego w nowej scenerii w Kompleksie Kurpiowska Kraina nad Zalewem Wykrot. O godz. 10.00 wystartował bieg dla dorosłych na dystansie 10 km (3 pętle wokół zbiornika)  w którym wzięło udział 103 zawodników m.in. z Myszyńca, Ostrołęki, Łomży, Olsztyna, Szczytna, Kętrzyna, Mrągowa, Przasnysza, Wielbarka i Warszawy. W biegach dziecięcych na dystansie 200 m, 400 m, 600 m i 800 m wystartowało około 100 młodych adeptów biegania głównie z Myszyńca oraz okolicznych miejscowości. Łącznie, w całej imprezie, z rodzicami i osobami pomagającymi przy organizacji uczestniczyło ponad 250 osób. Wielkie słowa uznania należą się grupie Morsy Myszyniec - ok. 15 osobowa ekipa dzielnie pomagała przy organizacji biegu. Podziękowania kierujemy dla pań ze Spółdzielni Socjalnej Myszynianka za pomoc przy wydawaniu posiłków. Dziękujemy panom Eugeniuszowi Chorążewiczowi oraz Karolowi Młynarskiemu  za robienie zdjęć oraz nagranie filmu z biegu głównego. Oczywiście Bieg nie odbyłby się gdyby nie inicjatywa Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk o reaktywowanie tej zacnej imprezy, pana Ryszarda Ropiaka- naszego znanego maratończyka, Powiatu Ostrołęckiego, Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego z Myszyńca. Podziękowania należą się przede wszystkim uczestnikom Biegu Miodobrania, bo bez ich obecności po prostu Bieg by się nie odbył. Wielkie brawa dla Was drodzy biegacze. Na koniec, a wierzę że również i początek, naszej współpracy serdeczne podziękowania dla organizatorów:

 

1.Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu 

2.Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu 

3.Gmina Myszyniec 

4.Powiat Ostrołęcki 

 

oraz sponsorów:

 1. ALDO Leszek i Andrzej Długołęccy 
 2. Auto Land Myszyniec
 3. Auto Land Olsztyn
 4. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 5. Nadleśnictwo Myszyniec - Lasy Państwowe 
 6. GS Samopomoc Chłopska w Myszyńcu 
 7. Piekarnia Rafała Kłosa w Myszyńcu 
 8. Piekarnia Kurpiowska Serafin 
 9. Cukiernia p. Zofii Leszczyńskiej w Ostrołęce 
 10. Cukiernia Alunia w Myszyńcu 
 11. EMAR Ryszard Krakowiak 
 12. Masarnia Balcerczyk 
 13. Zajazd u Dzidka 
 14. Sklep Chemix 
 15. PPHU Żak Hurt Detal
 16. PSB Mini Mrówka w Myszyńcu 
 17. Sklep Kacperek w Myszyńcu 
 18. Sklep Groszek w Wykrocie
 19. Apteka Kowalscy
 20. Sklep Smakosz JBB w Myszyńcu 
 21. JBBŁyse 
 22. Marian Rydel
 23. Drogeria Jawa
 24. Kurpiowska Kraina nad zalewem Wykrot 

Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu

28 sierpnia 2021 roku po 13 latach został reaktywowany  Bieg Miodobrania Kurpiowskiego w nowej scenerii w Kompleksie Kurpiowska Kraina nad Zalewem Wykrot. O godz. 10.00 wystartował bieg dla dorosłych na dystansie 10 km (3 pętle wokół zbiornika)  w którym wzięło udział 103 zawodników m.in. z Myszyńca, Ostrołęki, Łomży, Olsztyna, Szczytna, Kętrzyna, Mrągowa, Przasnysza, Wielbarka i Warszawy. W biegach dziecięcych na dystansie 200 m, 400 m, 600 m i 800 m wystartowało około 100 młodych adeptów biegania głównie z Myszyńca oraz okolicznych miejscowości. Łącznie, w całej imprezie, z rodzicami i osobami pomagającymi przy organizacji uczestniczyło ponad 250 osób. Wielkie słowa uznania należą się grupie Morsy Myszyniec - ok. 15 osobowa ekipa dzielnie pomagała przy organizacji biegu. Podziękowania kierujemy dla pań ze Spółdzielni Socjalnej Myszynianka za pomoc przy wydawaniu posiłków. Dziękujemy panom Eugeniuszowi Chorążewiczowi oraz Karolowi Młynarskiemu  za robienie zdjęć oraz nagranie filmu z biegu głównego. Oczywiście Bieg nie odbyłby się gdyby nie inicjatywa Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk o reaktywowanie tej zacnej imprezy, pana Ryszarda Ropiaka- naszego znanego maratończyka, Powiatu Ostrołęckiego, Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego z Myszyńca. Podziękowania należą się przede wszystkim uczestnikom Biegu Miodobrania, bo bez ich obecności po prostu Bieg by się nie odbył. Wielkie brawa dla Was drodzy biegacze. Na koniec, a wierzę że również i początek, naszej współpracy serdeczne podziękowania dla organizatorów:

 

1.Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu 

2.Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu 

3.Gmina Myszyniec 

4.Powiat Ostrołęcki 

 

oraz sponsorów:

 1. ALDO Leszek i Andrzej Długołęccy 
 2. Auto Land Myszyniec
 3. Auto Land Olsztyn
 4. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 5. Nadleśnictwo Myszyniec - Lasy Państwowe 
 6. GS Samopomoc Chłopska w Myszyńcu 
 7. Piekarnia Rafała Kłosa w Myszyńcu 
 8. Piekarnia Kurpiowska Serafin 
 9. Cukiernia p. Zofii Leszczyńskiej w Ostrołęce 
 10. Cukiernia Alunia w Myszyńcu 
 11. EMAR Ryszard Krakowiak 
 12. Masarnia Balcerczyk 
 13. Zajazd u Dzidka 
 14. Sklep Chemix 
 15. PPHU Żak Hurt Detal
 16. PSB Mini Mrówka w Myszyńcu 
 17. Sklep Kacperek w Myszyńcu 
 18. Sklep Groszek w Wykrocie
 19. Apteka Kowalscy
 20. Sklep Smakosz JBB w Myszyńcu 
 21. JBBŁyse 
 22. Marian Rydel
 23. Drogeria Jawa
 24. Kurpiowska Kraina nad zalewem Wykrot 

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Burmistrz Myszyńca w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5  do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem”. W przetargu wzięło udział 3 wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk, ul. Szkolna 31, 07-402 Lelis. Koszt realizacji zadania wyniesie 512 260,00 zł. Kruszywo ma zostać rozdysponowane we wszystkich sołectwach gm. Myszyniec oraz na terenie Myszyńca do dnia 30 listopada 2021 r.

W związku z trwającym do 30 września 2021r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

W dniach:

 • 06 września 2021 (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 16.00
 • 07 września 2021 (wtorek) w godz. od 8.00 do 16.00
 • 08 września 2021 (środa) w godz. od 8.00 do 16.00
 • 09 września 2021 (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00
 • 10 września 2021 (piątek) w godz. od 8.00 do 16.00
   

Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny ( art.57 ustawy o st. publicznej).


Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

Gminne Biuro Spisowe w Myszyńcu

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (1.6MB) Zapisz dokument  
Oferta Fundacji Kurpiowski Nurt Tradycji na powierzenie realizacji zadania publicznego pn (11.8kB) Zapisz dokument  
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Kurpiowski Nurt Tradycji (1MB) Zapisz dokument  

1 września na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się msza święta upamiętniająca 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Serdecznie dziękujemy za udział mieszkańcom naszej gminy oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego na czele z wicestarostą Panem Krzysztofem Parzychowskim, pocztom sztandarowym, delegacjom ze szkół i instytucji oraz zuchom i harcerzom.

Plakat promujący konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

 • wolontariat indywidualny;
 • wolontariat grupowy;
 • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
 • wolontariat seniorów;
 • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Wolontariusze pełnią funkcję pomocniczą i wspierającą w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa m. in. w edukacji, pomocy społecznej, kultury czy w trudnym czasie epidemii Covid -19 - ochronie zdrowia. Siłą działań wolontariuszy jest umiejętność szybkiej i trafnej diagnozy lokalnych potrzeb i osób wymagających wsparcia. Wolontariat cechuje przede wszystkim bezinteresowność, empatia, solidarność, o czym wiedzą ludzie, którzy angażują się w niesienie pomocy innym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji.

Zgłoszenia kandydatów od 1 do 30 września.

Pobierz:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 października 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Rozmowa z prezesem Spółdzielni Socjalnej Myszynianka na temat funkcjonowania spółdzielni.
 2. Wypracowanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania małej infrastruktury technicznej.
 3. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga

 

Rolnicy z naszej gminy liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy,

Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy.  Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy  będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Finansowanie gminnej oświaty.
 3. Omówienie działań zmierzających do rozszerzenia usług rehabilitacyjnych.
 4. Ocena spotkań patriotycznych i kulturalnych w naszej gminie w czasie epidemii.
 5. Analiza możliwości stworzenia miejsca spotkań dla młodzieży w Krysiakach.
 6. Informacja w sprawie działań Gminy na tzw. „osiedlu kolejowym”.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

119582034_3744139942281070_3332282227886750217_o
119637451_3744139728947758_4390090198635784470_o
119662959_3751688058192925_826538343781993488_o
119675432_3747376528624078_8174514496387368525_o
119704649_3744139692281095_8629428561589513730_o
119710775_3751694634858934_9017103324057372966_o
119712276_3751687978192933_718013201017662903_o
119743295_3751687848192946_8557110040317795645_o
119745830_3751695324858865_707850176157097397_o
119783652_3751694648192266_8537984735051255492_o
120004443_3763841493644248_8383693257384757724_o
120007360_3763841703644227_7636503617546713438_o
120027216_3763841503644247_6112576520204137781_o
120029142_3763841836977547_8462027836835743670_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

W dniach 14-20 września 2020 r. w Multimedialnej Dzwonnicy w Myszyńcu odbył się cykl imprez pod nazwą „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”.

 

Projekt „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”, to inicjatywa kulturalna, podczas której odtwarzane były dawne, zapomniane w większości tradycje i zwyczaje ludowe, które były realizowane w zabytkowych wnętrzach Myszynieckiej Dzwonnicy.

 

Cykl obejmował następujące wydarzenia:

1.            Nocne warsztaty malarskie w Dzwonnicy;

2.            Nocny Dzwonnik z Myszyńca (cykl konkursu bicia dzwonów);

3.            Noc poezji w Dzwonnicy;

4.            Nocne czuwania w Dzwonnicy;

5.            Koncert na zakończenie cyklu imprez.

 

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność? Strona Mam Plon
(https://mamplon.pl) organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór
muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie
danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest
promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych
producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki
finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku!
Zapraszamy do wzięcia udziału.

Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:
PIOSENKA
✍️WIERSZ
LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP

Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
https://www.facebook.com/groups/mamplon

Więcej informacji na stronie:
https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/

image001
image007
image009
image005
image003
fibee
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

 Na terenie gminy Myszyniec trwa realizacja trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który wspiera budowę sieci światłowodowej. W ramach projektu w 420 gminach w Polsce powstanie sieć światłowodowa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE. Spółki FIBEE są beneficjentami programu na 19 z 33 obszarów konkursowych. Wykonawcą prac w naszej gminie jest firma Syntis z siedzibą w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka.

Dzięki infrastrukturze światłowodowej mieszkańcy będą mogli korzystać z usług internetowych i telewizyjnych oferowanych przez ogólnopolskich i lokalnych dostawców. Infrastruktura ta budowana jest w technologii, która opiera się na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domów, gwarantujących szybkość i niezawodność usług cyfrowych.

Prace prowadzone będą na terenie miejscowości: Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Pełty, Wykrot, Wydmusy, Zdunek i Zalesie. Zastosowane będą linie doziemne oraz napowietrzne. Większość prac związanych z budową sieci prowadzonych jest w drogach publicznych, jednak prace wiążą się również z przejściem przez teren prywatny. W tym przypadku potrzebna jest zgoda właściciela posesji. Ważna jest zatem przychylność mieszkańców przy zbieraniu zgód dysponenckich, która jest niezbędna do kontynuowania prac oraz terminowości realizacji inwestycji.

119484188_3747376621957402_5219848554586353494_o
119649814_3747376645290733_6163171659769196007_o
119675432_3747376528624078_8174514496387368525_o
119723607_3747376511957413_8899634471247785832_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Myszynieckie Noce w Dzwonnicy Dzień II

Myszyniec, dnia 16 września 2020 r.

IN.GP.6162.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec obręby:

0001 Białusny Lasek                 0002 Charciabałda

0003 Cięćk                                  0005 Gadomskie

0010 Olszyny                              0012 Myszyniec Stary

0013 Świdwiborek                     0014 Wolkowe

0015 Wydmusy                          0016 Wykrot

0017 Zalesie                                0018 Zdunek

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1463) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obrębów: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Gadomskie, Olszyny, Myszyniec Stary, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie oraz Zdunek, gmina Myszyniec od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 12 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Myszyniec, dnia 16 września 2020 r.

 IN.GP.6162.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec

obręb: 0007 MYSZYNIEC

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1463) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu 0007 Myszyniec, gmina Myszyniec od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 12 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

  Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'' informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', podziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR - projekt granatowy dotyczący zachowania dziedzictwa poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego.
 
 
Warunki i terminy składania wniosków dostępne TUTAJ
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z naszego terenu do wzięcia udziału w konkursie.
 
 
 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kurpsie Razem'' informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', podziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego LSR - projekt granatowy dotyczący zachowania dziedzictwa poprzez organizację warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.
 
 
 
Warunki i terminy składania wniosków dostępne TUTAJ
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje z naszego terenu do wzięcia udziału w konkursie.
1
119583169_3744139785614419_4233167879693207318_o_3744139775614420
119585583_3744139712281093_2750586889922364939_o_3744139702281094
119586971_3744140055614392_3585273856931284791_o_3744140045614393
119599104_3744140015614396_405075201924999320_o_3744139998947731
119631191_3744140048947726_2179318608181675787_o_3744140042281060
119637451_3744139728947758_4390090198635784470_o_3744139722281092
119658944_3744139808947750_9133348899075412331_o_3744139798947751
119690595_3744139842281080_8555699569784073649_o_3744139838947747
119704649_3744139692281095_8629428561589513730_o_3744139682281096
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 września 2020 roku o godzinie 19:00 rozpoczęły się "Nocne Czuwania w Dzwonnicy", które są pierwszym wydarzeniem w ramach cyklu spotkań pn. "Myszynieckie Noce w Dzwonnicy". Głównym tematem wczorajszej uroczystości była peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która w latach 70-80 miała miejsce w parafiach Kurpiowskich. "Wędrówka" Obrazu po domach stanowiła okazję do wspólnych modlitw, śpiewu pieśni religijnych oraz integrowała społeczność wiejską.

Wczorajsze wydarzanie miało charakter modlitewnego czuwania, które w tradycji Kurpiowskiej stanowiło ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych.


Dziś, 15 września 2020 roku, również o godzinie 19:00 odbędzie się drugi dzień "Nocnych Czuwań w Dzwonnicy", na który serdecznie zapraszamy. Początek o godzinie 19:00.  

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon. 

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

W sobotę 12 września 2020r. o godzinie 10.00 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu włączyła się w dziewiątą edycję Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. W bohaterów dramatu wcielili się mieszkańcy miasta i gminy Myszyniec na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Abramczyk, czytając akt I i II oraz akt V scenę IV. Dziękujemy za aktywny udział w tym ogólnopolskim wydarzeniu, które w tym roku odbyło się w wyjątkowym miejscu – w Zabytkowej Dzwonnicy Myszynieckiej.

20200912_100358
20200912_100516
20200912_100748
20200912_103548
20200912_104711
20200912_105625
20200912_105636
IMG_20200912_100906
IMG_20200912_104654
IMG_20200912_110842
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniach 14-20 września 2020 r. w Myszynieckiej Dzwonnicy podczas wydarzenia jakim będą "Myszynieckie Noce w Dzwonnicy" odbędzie się drugi etap promocji publikacji „Prawdziwe Kurpie, czyli skarby Myszynieckiej Puszczy Zielonej”.

 

Publikacja została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w ramach zadania pn. „Wydanie publikacji pt. „Prawdziwe Kurpie czyli skarby Myszynieckiej Puszczy Zielonej” w ilości 1000 egzemplarzy, z dołączoną do każdego egzemplarza płytą CD, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca z siedzibą przy ul. Plac Wolności 58 w Myszyńcu”, realizowanego w ramach projektu grantowego pn.

 

Promocja obszaru działania LGD „Kurpsie Razem” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W publikacji znalazło się dwieście fotografii obrazujących sześć działów: świat zwierząt, świat roślin, krajobraz, tradycja, kuchnia kurpiowska i zabytki. Każdy dział poza zdjęciami je opisującymi został również wzbogacony o opisy tematyczne dotyczące poszczególnych rozdziałów. Teksty zostały napisane w języku polskim i przetłumaczone na język angielski.

 

Folder został wydrukowany w nakładzie 1 tys. egzemplarzy.

 

Publikacja została przygotowana z myślą o mieszkańcach Myszyńca i okolic oraz turystach odwiedzających tereny Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Publikacja poza wyżej wymienionym wydarzeniem będzie również dostępna w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy jest zlokalizowany na parterze w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 60 i jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.  

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

W dniu 10 września 2020 r. Burmistrz Myszyńca wraz z Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej podpisali umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie o współorganizację imprezy pn. "Myszynieckie Noce w Dzwonnicy" na kwotę 40 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na organizację i realizację warsztatów w zakresie bicia dzwonów, warsztatów malarskich, wystawy malarskiej, oraz koncertu na zakończenie cyklu imprez. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu w dniach 14-20 września 2020 r.

 

Myszynieckie Noce w Dzwonnicy - program szczegółowy

Blok wydarzeń kulturalnych organizowany w dniach od 14 września do 20 września 2020 roku w zabytkowej, nowo odremontowanej Myszynieckiej Dzwonnicy.

Organizatorzy:

 • Miasto i Gmina Myszyniec;
 • Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu;
 • Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu;
 • Województwo Mazowieckie;
 • Powiat Ostrołęcki

Cykl obejmuje organizację kilkugodzinnych spotkań  w dzwonnicy  w ramach których przewiduje się następujące wydarzenia:

Nocne Czuwania w Dzwonnicy - 14- 15 września 2020 r. początek godz. 19:00

Czuwanie modlitewne w tradycji Kurpiowskiej stanowi ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Zabieranie obrazów z kościoła do wsi w okresie Oktawy Bożego Ciała, czy peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach stanowiły okazję do wspólnych modlitw, śpiewu pieśni religijnych oraz integrowały społeczność wiejską.

Poniedziałek 14 września 2020 r. godz. 19:00

Myślą przewodnią w tym dniu jest odtwarzanie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wsiach i rodzinach, które miało miejsce w latach 70 XX wieku. 

Zapraszamy w tym dniu wszystkich chętnych - najlepiej w stroju ludowym – na wspólny śpiew Maryjnych pieśni ludowych i modlitw, które towarzyszyły temu wydarzeniu.

Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Wtorek 15 września 2020 r. godz. 19:00

Natomiast 15 września 2020 również o godzinie 19 odtworzymy dawny zwyczaj  głęboko utrwalony w życiu wsi kurpiowskiej jakim było organizowanie nabożeństw i modlitw majowych. 

Zapraszamy w tym dniu koła różańcowe, wiejskich śpiewaków oraz wszystkich chętnych do śpiewu pieśni, głównie maryjnych oraz wspólnych modlitw.

Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Noc Poezji w Dzwonnicy – 16 września 2020 r. początek godz. 19:00

Wydarzenie obejmuje czytanie poezji nocą w dzwonnicy przy klimatycznym świetle świec i lamp. Poprzez wydarzenie chcemy promować nieznaną twórczość  ludowych poetów. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „100 rocznica urodzin
Jana Pawła II” .

Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy – 16, 17 i 18 września 2020 r.

Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy to 3 dniowy cykl warsztatów malarskich odnoszących się do tradycyjnego malarstwa sakralnego stosowanego niegdyś na Kurpiach, np. przy malowaniu feretronów. Malowanie w specjalnym świetle przy świecach i lampach pozwala inaczej dostrzec barwy i pobudzić wyobraźnię, daje możliwość poczucia atmosfery dawnych czasów. W warsztatach malarskich wezmą udział: Teresa Piórkowska-Ciepierska,  Piotr Kobrzyński, Monika Laskowska, Jolanta Smykowska, Aleksandra Grudzińska i Marlena Lewandowska. Udział w warsztatach może wziąć każdy bez ograniczeń wiekowych. Efektem warsztatów będzie wystawa przygotowana w Dzwonnicy, na której zostaną zaprezentowane prace wykonane przez instruktorów i uczestników warsztatów.

Nocny Dzwonnik z Myszyńca – 19 i 20 września 2020 r.

Cykl obejmuje:

 • Warsztaty bicia w dzwony – 19 września , początek godz. 14:00
 • Konkursu bicia dzwonów – 19 września, początek godz. 19:00
 • Koncert finałowy – Koncert organowy w wykonaniu Adama Tańskiego, podsumowujący cykl imprez - niedzielę 20 września początek godz. 18:00 w Bazylice Myszynieckiej.

„Dzwonienie na chwałę Pana” i w celu wzywania Bożego miłosierdzia to dawny zwyczaj na ziemiach kurpiowskich, który niegdyś powszechny, lecz w czasach dzisiejszych ograniczony tylko do niektórych obrzędów religijnych. Unikatowa dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdą się 4 dzwony jest doskonałym miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia, które będzie promować efektywne wykorzystanie zabytku.

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

 

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

 

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

 

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

 

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej
„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec - Pełty od km 1+518 do km 8+000 z budową oświetlenia ulicznego”

 Myszyniec, 4 września 2020r.

KOMUNIKAT NR 2 GMINNEGO SZTABU KRYZYSOWEGO

Szanowni mieszkańcy,

w związku z licznymi zakażeniami Covid – 19 na terenie Gminy Myszyniec (19 osób zakażonych, ponad 100 w kwarantannie), oraz zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  bardzo prosimy mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie – zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznych odległości w przestrzeni publicznej.


Obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim będzie odbywała się w holu, na parterze budynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/20 Burmistrza  Myszyńca z dnia 4 września 2020r.

 

 Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Pobierz:

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z firmą ECOHARPOON Sp. z o.o. zachęca mieszkańców gminy Myszyniec do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektroodpadów.

W dniach 7-9 września 2020r. od godziny 7:00 prowadzona będzie mobilna zbiórka elektrośmieci.

Mieszkańcy posiadający zbędne urządzenia takie jak: komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia,  świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem lub bateriami będą mogli wystawić je przed posesje skąd zostaną zabrane przez firmę zajmującą się przetwarzaniem i utylizacją w/w elektrośmieci.

Sprzęt musi być kompletny!

Pracownicy firmy ECOHARPOON Sp. z o.o.  będą zbierać odpady elektryczne i elektroniczne tylko od osób, które do dnia 7 września 2020r. zadzwonią pod nr tel. 725-155-155 lub 608 036 713 i zgłoszą potrzebę odbioru.

Na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Gminne Biuro Spisowe organizuje dyżury.

Dyżury będą trwać od 1 września do 30 listopada 2020 r.


Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 w budynku Urzędu Miejskiego, pokój  nr 29, I piętro oraz pod numerem telefonu 29 7721141 w. 29.

Dyżury w godzinach  popołudniowych  (dyżur telefoniczny) do godz. 20:00 pod numerem telefonu 500513344.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
   • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
   • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
   • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
   • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
   • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
    • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
    • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się
w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. 

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.  

Kto może otrzymać wsparcie?

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jak przekazać gospodarstwo?

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza
niż w kraju).

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Co po otrzymaniu premii?

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.

 

 

 

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.
Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim - 1216 i mazowieckim - 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi:

 • 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
 • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
 • 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

W niedzielę 29 września odbyły się uroczystości wmurowania w pomnik poświęcony pamięci polskich żołnierzy (AK-WiN-NZW) urny z ziemią z "Łączki" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Wydarzenie miało podniosły charakter – odbywały się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, a następnie wszyscy zgromadzeni przeszli przed pomnik przy Placu Wolności. Urna przewieziona została pojazdem wojskowym w asyście honorowej żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Wszystkich gości przywitali gospodarze uroczystości - burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Gościem honorowym wydarzenia był prof. Krzysztof Szwagrzyk - wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Powinniśmy sobie zadać pytanie - czym "Łączka" jest dla nas, Polaków? To jest święta ziemia, przemoczona krwią polskich bohaterów. "Łączka" to także, a może przede wszystkim, zwycięstwo dobra i prawdy nad złem i fałszem, zwycięstwo ofiar nad oprawcami - mówił prof. Szwagrzyk.

Za pamięć o poległych żołnierzach oraz zorganizowanie uroczystości dziękował w swoim przemówieniu mjr Franciszek Chrostowski- prezes ostrołęckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Urna trafiła w honorowe miejsce, po czym odśpiewano hymn, odczytano Apel Pamięci, a żołnierze uczcili pamięć poległych salwą honorową. Specjalnie na tę okazję na ścianie pobliskiego budynku wykonano mural patriotyczny.

19 września w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń. Wzięli w niej udział mieszkańcy gminy Myszyniec i przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komisariatu Policji w Myszyńcu, Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz Jednostek Organizacyjnych. Została zaprezentowana Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz Aplikacja „Moja komenda”. Po prezentacjach odbyła się dyskusja na tematy ważne dla mieszkańców związane z bezpieczeństwem na terenie naszego miasta i gminy.

1-001
2-001
3-001
4-001
5-001
6-001
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

19 września 2019 roku odbyły się wybory do Rady SU działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych. W tajnym głosowaniu wzięli udział nie tylko uczniowie, lecz także pracownicy szkoły. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej społeczności.

Joanna Pliszka

Zapraszamy na debatę społeczną z udziałem Policji na temat bezpieczeństwa, w dniu 19 września o godz.12.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

 

DSCF1069
DSCF1075
DSCF1080
DSCF1084
DSCF1086
DSCF1089
DSCF1093
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Gmina Myszyniec walczy o czyste powietrze. Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy będą mogli wymienić stare piece na nowe. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 800 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisały członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz gminy Myszyniec Elżbieta Abramczyk i skarbnik Agata Kobus.

 

W ramach projektu w 35 indywidualnych gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na nowe, wykorzystujące biomasę (pellet). Dwanaście z nich będzie miało zbiorniki ciepłej wody. Oprócz tego zamontowanych zostanie 10 instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się nie tylko do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Pozwoli również obniżyć koszty ogrzewania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach objętych projektem.

 

Stowarzyszenie Abstynentów "Nowa Droga" zaprasza wszystkich chętnych do udziału w maratonie terapeutycznym, który odbędzie się w dniach 13.09 – 14.09.2019 r.

Wydarzenie to cykl spotkań o tematyce trzeźwościowej w ramach których odbędą się dwudniowe warsztaty "Jak być trzeźwym ojcem" oraz "Funkcjonowanie Rodziny".

 • 09.2019 r (piątek) godz. 16.15 -20.15" - Jak być trzeźwym ojcem?".
 • 14 .09.2019 r. (sobota) 9.00 -15.00  -  "Funkcjonowanie rodziny"

Maraton poprowadzi psycholog - specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży.

Spotkania odbędą się  w sali Stowarzyszenia Abstynentów "Nowa Droga" - I p. (mieszczącej się w  budynku dworca autobusowego w Myszyńcu ) – Plac Wolności 59

Wczoraj 10.09.2019 r. (wtorek) o godz.15:00 w RCKK w Myszyńcu odbyło się spotkanie dla mieszkańców – Uczestników Projektu „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” z przedstawicielami wykonawcy kolektorów słonecznych tj. firmy ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. z Częstochowy dotyczące wykonania instalacji.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce i do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023,
  5. nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec,
  6. sprzedaży nieruchomości gruntowej,
  7. sprzedaży nieruchomości gruntowej,
  8. sprzedaży nieruchomości gruntowej,
  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  11. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2027,
  13. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki

 Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Myszyniec.

 Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: 1.X.2019 r. - 31.XII.2019 r. z możliwością przedłużenia.

 1. Zakres wykonywanych czynności  w ramach umowy:
 2. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

 Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 20-30 godzin  miesięcznie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 września 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał na VII sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

 

 

Urząd Miejski w Myszyńcu  przypomina, że w terminie od 1 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w pokoju nr 29 (II piętro budynku) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.

 

Gorąco zapraszamy, jako współorganizatorzy do wzięcia udział w owym wydarzeniu, które będzie miało miejscu w dniach 13-15 września 2019 r. we wsi Wolkowe.

Burmistrz Myszyńca  informuje, że w dniu 10.09.2019 r. (wtorek) o godz. 15:00  w RCKK  w Myszyńcu odbędzie się spotkanie dla mieszkańców – Uczestników Projektu „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” z przedstawicielami wykonawcy kolektorów słonecznych  tj. firmy ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k. z Częstochowy dotyczące  wykonania instalacji.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki zapraszają wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myszyniec na Narodowe Czytanie, które odbędzie się 10 września 2019 roku o godz.10:00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W związku z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 września

Rolnicy moga skladać wnioski o szacowanie strat w związku suszą także na łąki i pastwiska.

Przyjmowanie wnioskóww Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, będzie trwac do dnia do 13 września 2019 r.

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

2 września 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Pani Burmistrz, Elżbieta Abramczyk podziękowała za pracę byłemu dyrektorowi szkoły panu Sławomirowi Drózdowi i przekazała władzę pani Hannie Sabinie Brodowskiej. Pani dyrektor serdecznie powitała zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów uroczyście rozpoczynając nowy rok szkolny. Ponadto uczniowie w poczcie flagowym i  tekstach literacko-historycznych powrócili pamięcią do 1 września 1939 roku oddając hołd tym, dzięki którym w wolnej Polsce dziś żyjemy i ojczystą mową się posługujemy. Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć poległych w obronie naszego kraju.

 Joanna Pliszka

Dnia 14 września 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu robót) budowy gazociągu średniego ciśnienia dla miasta Myszyniec i miejscowości przez które będzie przebiegał gazociąg tj. Drężek, Wykrot i Gadomskie z podłączeniem do miejscowości Lipniki.

Dzięki staraniom Gminy Myszyniec została nawiązana w 2016 roku współpraca z Polską Spółką Gazownictwa, która zaowocowała dalszymi działaniami mającymi na celu doprowadzenie gazu do miasta Myszyniec.

Zgodnie z założeniami przetargu w przyszłym roku inwestycja powinna otrzymać pozwolenie na budowę.

Po wyborze biura projektowego przez PSG sp. z o.o., Gmina Myszyniec zaoferuje pomoc przy wyznaczaniu przebiegu gazociągu oraz w spotkaniach z mieszkańcami.

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH 2018

w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

28 września 2018 r. 

 
Trasy Rajdu
Piesza - około 12 km
Charciabałda (Budy) - Białusny Lasek - Myszyniec
Rowerowa - około 30 km
Charciabałda (Budy) - Bandysie - Zawady - Myszyniec

Mazowsze w Koronie po raz kolejny w Myszyńcu!

W ósmym koncercie "Raduj się Matko, Polsko!",w monumentalnej świątyni w Myszyńcu udział wziął Warszawski Chór Międzyuczelniany pod kier. Borysa Somerschafa - tegoroczny Laureat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku, który od ponad pięćdziesięciu lat koncertuje w Polsce i poza jej granicami. Podczas koncertu usłyszelismy średniowieczne polskie pieśni : Bogurodzica i Gaude Mater Polonia oraz pieśni sakralne i świeckie wybitnych kompozytorów polskich dawnych i współczesnych : m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Józefa Świdra i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Galeria:

31
51
91
111
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
Ginące Zawody (1)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (2)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (3)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (4)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (5)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (6)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (7)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (8)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (9)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (10)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (11)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (12)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Ginące Zawody (13)
Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 września 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych wraz z opiekunami p. Joanną Pliszką i p. Elżbietą Rolką wzięli udział w pielgrzymce do Rostkowa, miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, zorganizowanej przez Parafię Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu pod kierunkiem ks. kanonika Zbigniewa Jaroszewskiego i ks. Andrzeja Surdykowskiego. Niezwykle cenne rady dotyczące tego, jak postępować, oparte na faktach życia świętego, przekazane podczas pielgrzymki posłużą do tego, by nie przegrać swego życia, a służyć innym i modlić się uwielbiając Eucharystię i Maryję.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym

(Dz.U. z 2015r. poz. 1916 ze zm.) Burmistrz Myszyńca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2018.

 

 
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W Ostrołęce 

OGŁASZA NABÓR NA KURS ZAWODOWY:

·         Kierowca operator wózka jezdniowego

·         Elektryk z uprawnieniami do 1 kV

Kurs realizowany w ramach utrzymania projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

     Termin szkolenia: Wrzesień - Listopad 2018 rok

W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana przez Gminę Myszyniec reprezentowaną przez: Burmistrza Myszyńca Bogdana Glinkę przy kontrasygnacie skarbnika  gminy Myszyniec Agaty Anny Kobus, a Mikołajem Pawlakiem  Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości umowa  na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 32 996,70 zł.  Pozostałe brakujące środki finansowe zostaną pokryte z budżetu gminy. Ochotnicze Straże Pożarne będące w KSRG w Myszyńcu i Wydmusach otrzymają sprzęt, który jest niezbędny przy udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz ułatwiający im pracę w terenie taki jak: defibrylator, torba ratownicza, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku, piła ratownicza do cięcia szyb, zestaw zabezpieczeń poduszek kierowcy i pasażera, osłona ochronna poszkodowanego,   zestaw osłon na ostre krawędzie, zestaw kloców i klinów do stabilizacji pojazdów, pilarka spalinowa, detektor prądu przemiennego, detektor gazów, zestaw do oznakowania terenu akcji,  mata sprzętowa.

W piątek 07 września 2018 r. o godz. 11.25, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się NARODOWE CZYTANIE powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.

W programie przedsięwzięcia nastąpiło: Krótkie wprowadzenie genezy powieści; wcielenie się jednego z uczniów w postać Cezarego Baryki opowiadającego o losach swej rodziny; odczytanie wybranych fragmentów przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców; wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Dla lokalnych organizatorów przygotowano przeszło 20.00 pieczęci Narodowego Czytania. Dzięki temu uczestnicy w naszej szkole, którzy przynieśli na finał akcji swój egzemplarz powieści, mogli otrzymać w nim pamiątkowy stempel. 

Galeria:

1
2
3
4
5
6
7
8
NARODOWE CZYTANIE
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie o godz. 900, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Dyrektor szkoły Pani Mirosława Grzegorczyk przywitała wszystkich uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy rozpoczynają naukę w klasie I, rodziców i nauczycieli.

Życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia, rodzicom zadowolenia ze swoich pociech, nauczycielom zaś wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Galeria:

1
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie
2
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie
3
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie
Previous Next Play Pause
1 2 3

Pracujesz z młodzieżą?

Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?

Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?

Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

Przyjdź na spotkanie!

3 września 2018 roku pełniąca obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych pani Hanna Brodowska serdecznie powitała zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów uroczyście rozpoczynając nowy rok szkolny. Ponadto uczniowie w poczcie flagowym i  tekstach literacko-historycznych powrócili pamięcią do 1 września 1939 roku oddając hołd tym, dzięki którym w wolnej Polsce dziś żyjemy i ojczystą mową się posługujemy.

Aktualności

Sprzątamy Myszyniec - akcja Gminy Myszyniec i Tygodnika Ostrołęckiego odbędzie się 19.10.2021

We wtorek, 19 października 2021, uczniowie myszynieckich szkół będą porządkować pobocza dróg.Akcja "Sprzątamy Myszyniec" to inicjatywa samorządu miasta oraz redakcji TO.Jej uczestnicy spotkają się 19 października 2021 o godz. 10.00...

Czytaj więcej

Piesek do adopcji

Gmina Myszyniec poszukuje ciepłego domu dla tej przeuroczej suni. Sunia błąkała się od dłuższego czasu w okolicach sklepu w Wykrocie. Tymczasowo została zabezpieczona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, nr. tel. 29...

Czytaj więcej

Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu oględzin stanu urządzeń melioracji wodnych

Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu oględzin stanu urządzeń melioracji wodnych (442.8kB)  

Czytaj więcej

Akcja sprzątania pomnika upamiętniającego ofiary gestapo w Myszyńcu

Uczniowie klasy VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie posprzątali liście i zapalili znicz przed pomnikiem upamiętniającym ofiary gestapo w Myszyńcu.

Czytaj więcej

„Opieka wytchnieniowa” - rusza nabór wniosków do programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi...

Czytaj więcej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022- rusza nabór wniosków do programu

 Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako...

Czytaj więcej

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

Kochani! Gorąco i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich! W tym roku będziemy wędrować po śladach ks. Władysława Skierkowskiego, którego w szczególny sposób wspominamy w 2021 roku. Regulamin i...

Czytaj więcej

Zagłosuj na projekt Gminy Myszyniec

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt w plebiscycie internetowym pn. „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”. Do udziału w plebiscycie został zakwalifikowany projekt pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii...

Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Sali widowiskowo-kinowej RCKK

3 października o godz. 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie Sali widowiskowo- kinowej RCKK, w którym oprócz władz samorządowych, księdza Proboszcza i mieszkańców brali udział zaproszeni goście. Oprawę artystyczną zapewnił zespół...

Czytaj więcej

1 października, godz.17.00, HISTORYCZNA CHWILA dla Gminy Myszyniec!

Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk wraz z Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej Zdzisławem Ścibkiem serdecznie przywitała widzów pierwszego seansu kinowego pt. "Skąd się biorą sny" w nowo wyremontowanej Sali Widowiskowej RCKK...

Czytaj więcej

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Myszyniec, dnia 1 października 2021 r. IN.GP.6220.11.2021                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 §1, art. 49...

Czytaj więcej

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Myszyniec, dnia 1 października 2021 r. IN.GP.6220.10.2021                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 §1, art. 49...

Czytaj więcej

Obwieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Myszyniec, dnia 1 października 2021 r. IN.GP.6220.8.2021                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 §1, art. 49...

Czytaj więcej

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla RCKK

W imieniu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu chciałbym gorąco podziękować Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wyróżnienie nas zaszczytną Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego w...

Czytaj więcej

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmina Myszyniec zrealizowała następujące zadania : „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek” poprzez wybudowanie wolnostojącej altany rekreacyjnej na kwotę 28 000,00...

Czytaj więcej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach – z wizytą u Pani Burmistrz

15 września uczniowie klasy VIII z wychowawczynią, p. Bożeną Mróz, spotkali się z p. Burmistrz miasta i gminy Myszyniec. Pani Elżbieta Abramczyk przywitała gości niezwykle ciepło i radośnie. Podczas spotkania...

Czytaj więcej