Myszyniec, 2021-06-02

IN.DR.7234.24.2021

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

 

W imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej oraz mieszkańców lokalnej społeczności uprzejmie zwracam się z prośbą o wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od ulicy Reymonta w Myszyńcu do km 3+500 (początek ostatniego opracowania).

W najbliższym czasie planuję zagospodarować teren przy zbiorniku wodnym w miejsc. Myszyniec – Zawodzie poprzez wykonanie tzw. strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej. Powstanie plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, miejsce rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Zasadność i konieczność wykonania ścieżki pieszo – rowerowej wynika więc z troski o bezpieczny dojazd lub dojście do ww. strefy wypoczynkowej, gdyż droga wojewódzka nr 645 jest jedyną, którą można dotrzeć do tego właśnie miejsca. Ponadto z drogi tej korzystają rowerzyści, dojeżdżający do Myszyńca z odległych miejscowości Niedźwiedź, Cięćk i Wykrot. Często są to osoby starsze, poruszające się po ruchliwej drodze wojewódzkiej, powodując niebezpieczne sytuacje na drodze.

Może należałoby również w przyszłości rozważyć możliwość poszerzenia pasa drogowego na dalszym odcinku (zrealizowanym w 2019r.) w celu wykonania ciągu pieszo – rowerowego.

Mając na uwadze dotychczasową, dobrą współpracę Gminy Myszyniec z Państwem, bardzo proszę o spotkanie w tej sprawie.

 

Do wiadomości:

1.      MZDW w W-wie Rejon Drogowy Ostrołęka
07-407 Czerwin
ul. Mazowiecka 44

2.      A/a.

Pobierz: