PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ BUDOWY PLACU ZABAW

W dniu 23 września 2021 r. podpisałam w imieniu Gminy umowę na kwotę 217.710,00 zł z Wykonawcą robót firmą NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna gm. Dobrzejewice na budowę placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy.

W ramach inwestycji powstanie plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, streetworkout, trampoliny, mini park linowy, zjazd linowy, stoły do gier w ping-ponga, szachy i chińczyka. Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Dofinansowanie wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania. W dniu 30 listopada br. planowane jest zakończenie robót


PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCAMI NA WDROŻENIE E-USŁUG

Dnia 30 września 2021r. podpisałam w imieniu Gminy umowę ze spółką Sputnik Software z Poznania, która została wyłoniona w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec””. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie o łącznej kwocie 1 076 225,40 zł brutto. Zostanie wdrożone 6 e-usług: E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-konsultacje społeczne, E-rada i E-interwencje. Z e-usług będą korzystać obywatele z gminy Myszyniec i spoza niej chcący załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu. Zostanie udostępniona aplikacja mobilna dzięki której w łatwy i szybki sposób będzie można skorzystać z wybranych usług w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tj. sprawdzić wysokość podatków i opłaty śmieciowej z możliwością zapłaty, złożyć deklarację, zgłosić uszkodzenia dróg, czy tez nieświecącej lampy ulicznej. W Punkcie Obsługi Mieszkańca będzie możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Poza tym zostaną dostarczone licencje i oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy.  

W ramach tego projektu w dniu 19 listopada 2021r. podpisałam również umowę z firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek ze Szczytna, wybraną w drodze zapytania ofertowego na przeprowadzenie modernizacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. W ramach umowy zostanie wykonana sieć komputerowa w technologii światłowodowej wewnątrz budynku. Za wykonanie przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie 59 999,40 zł brutto.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 035 560,40 zł.


ODEBRANE PRACE: UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY

W dniu 11 października 2021 r. dokonano odbioru prac na zadaniu pn. ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Wykonawcą była spółka Greenland Technology z Warszawy. Azbest został odebrany z 34 gospodarstw domowych i budynków gminnych. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 29 999,06 zł.

PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI NAD ZBIORNIKIEM WODNYM „ZAWODZIE”

W dniu 15 października 2021r. podpisałam w imieniu Gminy umowę ze spółką OUTSIDE Architektura Krajobrazu z Gdańska na realizację zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym”. Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia 400 drzew liściastych wokół zbiornika „Zawodzie”. Celem jest poprawa estetyki terenu. Wartość usługi 124 254,54 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota pomocy finansowej 75 019,00 zł.


DOFINANSOWANIE DO ODBIORU FOLII ROLNICZYCH

Dnia 15 października 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że wniosek Gminy Myszyniec o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” uzyskał ocenę pozytywną.

Oczekujemy podpisania umowy  z Funduszem o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie
185 185,00 zł. Rozpoczęcie zbiórki odpadów rolniczych planowane jest w I połowie 2022 r.


PODPISANA UMOWA Z WYKONAWCĄ NA BUDOWĘ LINII OŚWIETLENIA TERENU TARGOWISKA

W dniu 18 października 2021 roku podpisałam w imieniu Gminy umowę z Wykonawcą ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna na realizację zadania pn. ,,Budowa linii oświetlenia terenu targowiska”. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia terenu oraz zasilania szafek rozdzielczo-zasilających na terenie targowiska Myszyńcu przy ul. Targowej. Wartość robót 141 142,50 zł. Termin realizacji zadania do 18 grudnia 2021 r.


OTRZYMANA PROMESA FINANSOWA Z POLSKIEGO ŁADU NA BUDOWĘ DRÓG

W dniu 25 października br. odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej wręczenie promes finansowych z programu rządowego Polski Ład z udziałem  Pana ministra Henryka Kowalczyka, Pana ministra Marka Zagórskiego i Pana senatora Roberta Mamątowa.

Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000,00 zł na „Realizację infrastruktury drogowej” – zadanie II.


ODEBRANE PRACE: BEZPŁATNY INTERNET W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W MYSZYŃCU

W dniu 29 października 2021 r. zostały odebrane prace dot. dostawy, instalacji i konfiguracji zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń dostępowych WiFi4EU na terenie gminy Myszyniec. Wykonawcą zadania była spółka Energobilans z Bydgoszczy. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w formie bonu o wartości 15 000 euro.

Mieszkańcy Myszyńca a także odwiedzający goście, mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem w miejscach publicznych. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 12 hotspotów, 9 zewnętrznych i 3 wewnętrznych.
Po stronie Gminy Myszyniec pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach  i w całej Unii Europejskiej.


ODEBRANE ROBOTY: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY”

W dniu 29 października 2021 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary”. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 m na długości 1 km i 220 m o wartości 839 901,33 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonawcą prac była spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. 


DOSTAWY ŻWIRU DROGOWEGO

W dniu 15 listopada 2021 r. Wykonawca Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa, który realizował zadanie pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem” zrezygnował z dalszej kontynuacji dostaw po wykonaniu 46 % zadania, w związku z tym Gmina Myszyniec odstąpiła od umowy z tymże Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na kontynuację dotychczas niezrealizowanych dostaw wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca Starego z ceną 104,55 zł/m³. Realizacja dostaw będzie uzależniona od warunków pogodowych.


OGŁOSZONY PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ HYDROFORNI W WYKROCIE

W dniu 17 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. Termin składania ofert: 6 grudnia 2021 roku do godz. 09:00. Zamawiający jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację tego zadania.


ODEBRANE ROBOTY: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁUSNY LASEK”

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Białusny Lasek.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 12 opraw oświetleniowych. Wartość robót: 71 761,37 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas z gminy Rzewnie.


ODEBRANE ROBOTY: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC – DEPTAK PRZY ULICY PADLEWSKIEGO”

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego – deptak przy ulicy Padlewskiego.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 3 oprawy oświetleniowe. Wartość robót: 22 403,66 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas z gminy Rzewnie. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem chodnika w tym rejonie.


ODEBRANE ROBOTY: „PRZEBUDOWA ULICY PROSTEJ W MYSZYŃCU”

W dniu 26 listopada 2021r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Przebudowa ulicy Prostej w Myszyńcu” Wykonano drogę asfaltową o szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki postojowe o wartości 839 099,04 zł.  Wykonawcą prac była spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. 

Zadanie zostało  zrealizowane przy wsparciu finansowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowo-Usługowego ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki Spółka jawna z siedzibą: Surowe gm. Czarnia w kwocie 100 000,00 zł.


ODEBRANE ROBOTY: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDUNEK – CHARCIABAŁDA”

W dniu dzisiejszym 29 listopada 2021r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda”. Wykonano drogę asfaltową o szerokości 5,5 m na długości 2 km i 162 m o wartości 1 397 959,42  zł.  Wykonawcą prac była spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” z Ostrołęki. Inwestycja została dofinansowana kwotą
556 131,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


REALIZACJA PROJEKTU ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE W WYKROCIE W PARTNERSTWIE Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Myszyniec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkole poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkoły, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzyma 80 000,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


RANKING: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE 2018–2020 – AWANS GMINY MYSZYNIEC

Coroczny ranking czasopisma „Wspólnota” podsumował wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020. Nasza Gmina zajęła bardzo dobre 54 miejsce na 610 gmin miejsko-wiejskich. W tym okresie średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w Gminie Myszyniec wyniosły 1577,89 zł. W województwie mazowieckim zajęliśmy wysokie 5 miejsce.

·         Lata 2016 – 2018: 153 miejsce (885,93 zł na osobę)

·         Lata 2017 – 2019: 117 miejsce (1191,57 zł na osobę)

·         Lata 2018 – 2020: 54 miejsce (1577,89 zł na osobę)

 


WYBORY NOWEGO GMINNEGO ZARZĄDU OSP

23 października 2021 r. w remizie OSP w Wykrocie odbyło się zebranie Oddziału Miejsko – Gminnego Zarządu OSP. Spośród członków Zarządu wybrano nowe władze:

Prezes – druh Tadeusz Lipka

Wiceprezes – druh Tadeusz Rydel

Wiceprezes – druh Sławomir Golon

Komendant – druh Artur Archacki

Sekretarz – druh Andrzej Przetak

Skarbnik – druh Mieczysław Kowalczyk

Pozostali członkowie Zarządu to:

Burmistrz Elżbieta Abramczyk – członek Prezydium

Druh Daniel Kozłowski

Druh Marek Kulas

Druh Wiktor Żołądź

Druh Andrzej Pikura

Druh Jerzy Plaga

Druh Wiesław Tański

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Z całego serca DZIĘKUJEMY ustępującemu Zarządowi na czele z Prezesem Danielem Dziekońskim i Komendantem Kazimierzem Warychem, za dobrą współpracę i działania mające na celu niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk