Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z Fundacja Enea uruchomiła V edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu
to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Na koniec tygodnia mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość i propozycję na spędzenie

"Dnia Kobiet z RCKK"!

Gorąco zapraszamy na koncert "Tyle słońca..." czyli największe przeboje Anny Jantar w wykonaniu, utalentowanej Joanny Smajdor!

Szczegóły na plakacie, zapraszamy do rezerwacji i do zobaczenia! :)

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel. 29 7721398

ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze  

a d m i n i s t r a t o r 

w Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel. 29 7721398

ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze  

a d m i n i s t r a t o r 

 

Burmistrz Myszyńca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy.

W niedzielę 6 marca odbędzie się w Ostrołęce Bieg Tropem Wilczym 2022. Rozpoczęły się zapisy – zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Bieg Tropem Wilczym to jedna z największych imprez sportowych upamiętniająca partyzantów podziemia antykomunistycznego. W Ostrołęce organizuje go Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Burmistrz Myszyńca informuje, że od 1 stycznia 2022 roku od handlujących na terenie targowiska gminnego w Myszyńcu oraz w innych miejscach sprzedaży niż targowisko gminne w Myszyńcu będzie ponownie pobierana opłata targowa zgodnie z treścią Uchwały Nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej w  Myszyńcu

Myszyniec, dn. 31.01.2023 r.

Rada Miejska w Myszyńcu

Sołectwa z terenu Gminy Myszyniec

Zwracam się z wnioskiem do sołectw Gminy Myszyniec o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały zawiera szczegółowe uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przed podjęciem w/w uchwały Rada Miejska zobligowana jest do zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy.

W oparciu o art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opinia sołectwa powinna być wydana w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu. Niewydanie opinii w terminie uważa się za przyjęcie projektu w przedłożonym brzmieniu. Opinie i uwagi można zgłaszać u sołtysów w terminie 5 dni od dnia doręczenia projektu tj. do 06.02.2023 r. (w przypadku zgłoszenia uwag zaistnieje konieczność zwołania Zebrania Wiejskiego w terminie przed upływem 14 dnia od doręczenia projektu).

Projekt uchwały dostępny jest u sołtysów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (I piętro, pokój nr 17), a także na stronie internetowej  gminy www.myszyniec.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/  Sławomir Archacki


Załaczniki:

 

W kategorii zespoły instrumentalno - wokalne:

Tytuł laureata otrzymał:

Laureat I stopnia: Zespół „Bursztynki” z Wykrotu

 https://www.facebook.com/goksirwbaranowie/

Serdecznie gratulujemy!

11
XVI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Baranowo 2023
12
XVI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Baranowo 2023
13
XVI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Baranowo 2023
14
XVI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Baranowo 2023
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Sztab w Myszyńcu serdecznie zaprasza do udziału w 31. Finale WOŚP, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 29 stycznia 2023 roku w Myszyńcu. Szczegóły na plakacie, do zobaczenia! 

Plakat

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy Myszyniec. Rozpoczęło się ono Jasełkami przedstawionymi przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wykrocie.

Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty przed Pomnikiem bitwy pod Kopańskim Mostem. Pomnik ten przypomina o stoczonej w dniach 22/23 stycznia 1708 roku bitwie, którą pod Kopańskim Mostem stoczyli Kurpie na czele ze Stachem Konwą z oddziałami szwedzkimi, grabiącymi okoliczne wioski.

IMG_20230120_142801
Rocznica Bitwy Pod Kopańskim Mostem
IMG_20230120_142812
Rocznica Bitwy Pod Kopańskim Mostem
IMG_20230120_142843
Rocznica Bitwy Pod Kopańskim Mostem
IMG_20230120_142928
Rocznica Bitwy Pod Kopańskim Mostem
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Myszyniec, dn. 19.01.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej.
 2. Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

 /-/    Marek Trzciński

 

  Myszyniec, dn. 19.01.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

W dniu dzisiejszym swoje występny z okazji Dnia Babci i Dziadka na scenie Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu prezentowały dzieci z oddziałów przedszkolnych z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Poniżej fotorelacja.

DSC_9313
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9542
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9544
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9545
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9546
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9547
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9548
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9549
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9552
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9554
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9555
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9557
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9561
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9562
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9563
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9564
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9566
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9567
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9568
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9570
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9571
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9572
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9575
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9576
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9577
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9579
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9581
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9582
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9589
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9590
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9594
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9595
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9597
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9599
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9606
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9622
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9624
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9630
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9633
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9640
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9642
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9653
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9658
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9660
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9662
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9667
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9669
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9670
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9671
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
DSC_9673
Gminny Dzień Babci i Dziadka - PSP Myszyniec
Previous Next Play Pause

W Regionalnym Centrum Kultury w Myszyńcu uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Swoje występy na scenie przedstawiły dzieci z oddziałów przedszkolnych z sześciu szkół z terenu Gminy Myszyniec oraz z Przedszkola Samorządowego w Myszyńcu. Były wiersze, piosenki, tańce i upominki oraz ogrom serdecznych życzeń kierowanych w stronę Babć i Dziadków, którzy ze wzruszeniem i dumą oglądali przygotowany repertuar. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

DSC_9307
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9311
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9313
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9314
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9315
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9316
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9317
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9318
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9319
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9321
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9322
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9323
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9324
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9325
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9326
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9327
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9329
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9330
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9331
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9332
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9334
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9337
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9339
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9340
DSC_9342
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9344
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9346
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9347
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9348
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9350
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9356
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9358
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9359
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9361
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9363
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9364
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9366
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9374
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9377
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9379
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9380
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9383
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9385
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9386
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9387
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9388
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9389
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9391
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9393
Gminny Dzień Babci i Dziadka
DSC_9394
Gminny Dzień Babci i Dziadka
Previous Next Play Pause

Zapraszam serdecznie mieszkańców Gminy Myszyniec
na spotkanie, które odbędzie się

22 stycznia 2023 r. (niedziela),
o godz. 13:30, w sali RCKK

,gdzie gościnnie wystąpią nauczyciele i pracownicy SP Wykrot oraz mieszkańcy, w jasełkach „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

15 stycznia 2023 r. odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych przez Niemców żołnierzy Armii Krajowej i cywilów, ofiary niemieckiej okupacji. Władze samorządowe uroczyście złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem zamordowanych, w miejscu byłej siedziby Gestapo w Myszyńcu oraz na grobie zamordowanych na cmentarzu w Myszyńcu. Uroczystości zakończyła tzw. "Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw poświęcony bestialsko zamordowanym więźniom przez Gestapo w Myszyńcu w nocy z 18 na 19 stycznia 1945 roku i wszystkim ofiarom niemieckiej okupacji.

320695023_682892016665196_8222552782149306175_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325899448_856930355416099_907983138722595827_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325904895_913240679815292_153698420553712064_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325954856_903191527479141_6616427505499437724_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325958752_866568407930979_1848477131968317953_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325970280_913002773223095_7715348152968129880_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
325991448_1286289325563637_5353690071408921720_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
326002558_625592015900210_786836425030570826_n
"Pusta Noc" - wieczór żałobnych śpiewów i modlitw
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Myszyniec, dn. 16.01.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 • Sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok.
 • Kontrola dotacji dla ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2019-2022.
   

Przewodnicząca Komisji:

     /-/ Teresa Łachacz

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Nabór konkursu trwa od 12 stycznia 2023 do 12 marca 2023 roku.

Więcej szczegółów o konkursie pod poniższym linkiem; https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje-iii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta,63173.

Myszyniec, dn. 13.01.2023 r.

Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury,
Kultury i Spraw Społecznych

 
ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (604.2kB) Zapisz dokument
Zał. nr 1 - Kwestionariusz_osobowy (15.3kB) Zapisz dokument
Zał. nr 2 - oświadczenia (397.6kB) Zapisz dokument
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (525kB) Zapisz dokument

Oddział ZUS w Płocku

mLegitymacja już działa

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu
(np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

Bilety do nabycia na stronie internetowej: www.idedokina.pl bądź w dniach seansów. Kasa otwarta na godzinę przed pierwszym seansem dnia.
Gorąco zapraszamy do odwiedzin naszego kina!


Myszyniec, dnia 01.01.2023r.

Komisariat Policji w Myszyńcu

 

Plan Priorytetowy  - Rejon dzielnicy nr 23 KP Myszyniec

Okres czasu od 01.01.2023r.  – 30.06.2023r.

Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Ślubecki w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczo-monopolowego oraz placówek handlowych przy ulicy Kazimierza Stefanowicza  w Myszyńcu, gdzie dochodzi do popełniania czynów zabronionych, negatywnych zachowań m.in. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, wybryki chuligańskie, zaśmiecanie oraz zakłócania porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu,

Rada Miejska w Myszyńcu

 

PlakatDo 13 stycznia 2023 r. trwa nabór projektów do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów. Z niecierpliwością czekamy na każdy z nich. Przypominamy, że jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden pomysł. Nie ma w tym temacie ograniczeń 😊 Podobnie jak w poprzednich edycjach do dyspozycji mieszkańców Mazowsza jest 25 mln złotych.

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że organizowane jest zimowisko dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane są w polską tradycję. Przedstawienia jasełkowe mają za zadanie przybliżenie okoliczności narodzin Pana Jezusa. Jest to też dla nas wszystkich, również dorosłych lekcja wzajemnego zbliżenia, miłości, zadumy i refleksji.

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz Wójt Gminy Lelis.
 2. Adres organizatora: ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 29 7611077
 4. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, Konkurs jest organizowany w formule niestacjonarnej.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

Gmina Myszyniec rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie :

 • Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. w ramach programu Opiekun może otrzymać maksymalnie do 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,

 

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 

 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem
w Programie proszeni są o:

- wypełnienie karty zgłoszenia do Programu.  Do wniosku dołączyć należy również: w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych orzeczenie ze znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym.

- wypełnienie karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej (Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności).

Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  wraz z załącznikami należy składać w terminie do 29 grudnia 2020 r.Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w godzinach od 8.00 do 16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 7721 398

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana w przypadku otrzymania dofinansowania oraz po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

 

Załączniki:

Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM (3)

Zal-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa_-_edycja_2021 (3)

Myszyniec, dn. 21.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie planu pracy na 2022 rok.
 2. Wypracowanie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”.
 3. Przygotowanie regulaminu Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec, zasady nadawania, wręczania i noszenia.
 4. Nazewnictwo ulic, placów i skwerów na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021 rok.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Małgorzata Brodzik

 

 

W ubiegłą środę, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z policyjnymi profilaktykami. Dotyczyło ono spraw niezwykle ważnych dla ostrołęckiej Policji, jak również lokalnego samorządu, tj. bezpieczeństwa, współczesnych zagrożeń i przestępczości nieletnich. Inicjatorem tego spotkania byli: Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu, Burmistrz Myszyńca, Przewodniczący Rady Miasta Myszyniec oraz Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych.

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy

w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”

Gmina Myszyniec informuje, że przedłuża nabór osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego do dnia 31.01.2022 r.
Osoby chętne prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Wypełnioną deklarację można również przesłać:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec,
b) drogą mailową na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przesłać należy skan wypełnionej i podpisanej deklaracji,
c) na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu: /UMMyszyniec/skrytka
Po zebraniu chętnych osób projektant dokona wizji lokalnej na działkach zainteresowanych mieszkańców w celu wstępnej weryfikacji możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków w danej lokalizacji. U osób, u których weryfikacja ta wypadnie pomyślnie zostaną wykonane badania geologiczne przez uprawnionego geologa w celu oceny warunków gruntowo - wodnych (poziomu wód gruntowych oraz rodzaju gruntu i jego przepuszczalności), pod kątem możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jeśli badanie geologiczne wykaże niewłaściwe dla zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków warunki gruntowo - wodne i zaprojektowanie oczyszczalni nie będzie możliwe, wówczas mieszkaniec nie będzie mógł brać udziału w projekcie.
Po pozytywnej wstępnej weryfikacji i wykonaniu badań geologicznych z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Przewidywany szacunkowy koszt dokumentacji projektowej to 700,00 zł brutto. Ostateczny koszt zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej.
Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z mieszkańcami zostaną zawarte umowy dotyczące współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość wkładu własnego mieszkańców będzie zależna od rodzaju dofinansowania zewnętrznego jakie Gmina pozyska na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Myszyniec, dnia 17 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.28.2020.EK

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)    informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez prezesa zarządu – Panią Małgorzatę Gil, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 387 i 389 w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec – Wolkowe B”, dla którego przeprowadzona zostaje ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2)    zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, opiniami organów współdziałających, postanowieniem Burmistrza Myszyńca stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Burmistrza Myszyńca o zawieszeniu postępowania, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Burmistrza Myszyńca o podjęciu zawieszonego postępowania, stanowiskami organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia); dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec pod adresem: myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Urząd Miejski – Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec;

3)    informuje o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu (w godzinach pracy urzędu tj. 800-1600 od poniedziałku do piątku) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 30 dni, tj. od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 16 lutego 2022 r.;

4)    informuje, iż organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacja przedsięwzięcia jest Burmistrz Myszyńca; przed wydaniem decyzji Burmistrz Myszyńca uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (w przedmiotowej sprawie do tutejszego organu wpłynęły: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinia Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego).

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy ooś przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wolkowe, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakładce „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl), oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Urząd Miejski – Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl)

BURMISTRZ MYSZYŃCA

Myszyniec, dnia 14 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.18.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PWB sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, 61-707 Poznań, reprezentowana przez Pana Przemysława Kowalskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach o nr 245, 246, 303 i 304 obręb Myszyniec Stary, gmina Myszyniec”, w dniu 14 stycznia 2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 14 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

Myszyniec, dnia 13 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.17.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PWB sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, 61-707 Poznań, reprezentowana przez Pana Przemysława Kowalskiego, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działkach o nr 326, 327 i 328/1 obręb Myszyniec Stary, gmina Myszyniec”, w dniu 13 stycznia 2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 13 stycznia 2022 r.

 BURMISTRZ MYSZYŃCA

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz o rodzinnym kapitale opiekuńczym  ustaliły, że ZUS będzie realizować  te programy, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie),  ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

Zapraszamy wszystkich rolników z terenu Gminy Myszyniec do wypełnienia ankiety pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne".

Jest ona dostępna pod linkiem:https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Myszyniec, dnia 10 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.11.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki EPLANT 56 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 14/310, 30-109 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Krężołek, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Myszyniec Stary II” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Myszyniec Stary I, gmina Myszyniec na działce/działkach o nr ew.: 740 w obrębie Myszyniec Stary”, w dniu 10 stycznia 2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją (w tym z opiniami pomocniczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce) oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie siedmiu dni od daty dokonania obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 10 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

Burmistrz Myszyńca przypomina o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Myszyniec, dn. 04.01.2022 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

1. Przestępczość wśród nieletnich - spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2. Plan pracy na 2022 rok.
3. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji:

/-/ Małgorzata Brodzik

Myszyniec, dnia 5 stycznia 2022 r.

IN.GP.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. dalej ustawa ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki EPLANT 56 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 14/310, 30-109 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Krężołek, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Myszyniec Stary I” wraz z niezbędna infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Myszyniec Stary I, gmina Myszyniec na działce/działkach o nr ew.: 712 w obrębie Myszyniec Stary”, w dniu 5 stycznia 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Myszyniec Stary, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 5 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że organizowane jest zimowisko dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych od 1 stycznia 2006 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS.

W dniach 30.01.2022 r. – 06.02.2022 r. w górach, w Białym Dunajcu k/Zakopanego oraz w Milówce (Beskid Żywiecki). Dopłata wynosi 400,00 zł.

 Myszyniec, dnia 04.01.2022 r.

 

OPS.26.4.2021

Informacja o wynikach zapytania ofertowego
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 grudnia 2021 r. dotyczącego  zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł.  na realizację zamówienia  „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec” w wymaganym terminie została złożona 1 oferta.

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy cena oferty brutto
1.

Spółdzielnia Socjalna Myszynianka

ul. Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

53 352 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonuje się wyboru oferty Spółdzielnia Socjalna Myszynianka ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec z ceną ofertową: 53 352 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote.

Firma spełnia wymagania zawarte w treści zapytania ofertowego. Jedynym kryterium wyboru była najniższa cena.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 Julita Dawid

 

 

Zapraszamy na

I Orszak Trzech Króli ,

który odbędzie się w najbliższy czwartek 6 stycznia 2022 w Myszyńcu.

Polecamy Państwa uwadze Mapę Aktywności Społecznych dostępną na stronie: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl. Mapa jest użytecznym narzędziem do publikowania i pozyskiwania informacji na temat organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych działających na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

                                                                                                                                                                                         

Myszyniec, dn. 25.01.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego komisji.
 3. Analiza projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                  /-/  Sławomir Archacki

 

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.           

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:

 • wersja edytowalna (doc) - otwórz

Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórz

 

Burmistrz Myszyńca informuje o sprzedaży nieruchomości znajdującej się przy ulicy Dzieci Polskich 2.  Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 53 w kierunku Warszawa na Mazury, oddalona jest około 40 km od miast powiatowych Ostrołęka i Szczytno. Położona jest nad rzeką Rozogą w terenie istniejącej zabudowy usługowej w tym usług publicznych, wskazanych do kontynuacji. Jej powierzchnia wynosi 0,2724 ha. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek karczma-muzeum, dwa pawilony handlowo-usługowe oraz parkingi. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i naziemną sieć telekomunikacyjną.

Jest to idealne miejsce na organizowanie szkoleń, imprez okolicznościowych i plenerowych. Posiada w pełni wyposażoną kuchnię oraz bazę noclegową. W pobliżu znajduje się plac zabaw, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne  oraz stadion miejski. Budynki wykonane oraz urządzone są w stylu regionalnym-kurpiowskim co tworzy wyjątkowy klimat tego miejsca oraz stwarza niepowtarzalne warunki do prowadzenia restauracji połączonej z hotelem.

Więcej informacji pod linkiem:

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=7213

lub pod numerem telefonu: (29) 77 21 141 wew. 16

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”
Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY,

ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

______________________________________________________________________

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Ocena nauczania zdalnego w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy.
 2. Ocena przebiegu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
 3. Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec”.
 4. Sprawy różne.

 

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r., Urząd Miejski w Myszyńcu rozpoczyna realizację zadania pn. transport osób starszych mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień  w Myszyńcu przeciwko wirusowi SARS – CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.   

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień to:

 • Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu za innowacyjne podejście do nauczania i wdrożenie projektu EDU Kompas OKRE w placówkach oświatowych


Biuletyn Informacyjny Gminy Myszyniec nr 9/2020

Kliknij aby pobrać

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec w 2021 roku

W 2021 roku odbiorcą, transportującym odpady komunalne od mieszkańców gminy Myszyniec do Instalacji  w Ostrołęce,  będzie ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle.

Pierwsze odbiory odpadów komunalnych zmieszanych rozpoczną się od 11 stycznia 2021r. w terminach zgodnych z dostarczonymi harmonogramami.


Nie ma konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe deklaracje składają tylko Ci mieszkańcy, u których wystąpiły jakieś zmiany, np. ktoś nowy zamieszkał, urodziło się dziecko lub ktoś wyprowadził się bądź zmarł.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Myszyniec w 2021 roku nie ulegnie zmianie, wyniesie więc 22,00 od mieszkańca, jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny.

27 stycznia pracownicy Urzędu Miejskiego na czele z panią burmistrz przygotowali pożegnanie dla wieloletniego pracownika Urzędu pana Zdzisława Bachmury, który odchodzi na zasłużoną emeryturę. Były kwiaty, tort, upominki i moc wzruszeń. Panie Zdzisławie - DZIĘKUJEMY.

2
6
9
13
15
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Każdy rolnik, który posiada grunty rolne położone na terenie tut. gminy i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Myszyńca.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w

Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, I piętro, pokój nr 19.

dsc-0887
dsc-0889_4
dsc-0891
dscn4736
dscn4737
dscn4740
dscn4741
dscn4745
dscn4750
dscn4752
dscn4756
dscn4766
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


W czwartek 16 stycznia naszą szkołę odwiedziła znana w regionie twórczyni ludowa z Tatar, pani Elżbieta Prusaczyk. Przyjęła ona zaproszenie p. Bożeny Mróz realizującej projekt edukacyjny „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie”. To kolejne warsztaty, w których uczniowie, nauczyciele i rodzice pod okiem ekspertów poznają tradycje tutejszego regionu.

Pani Elżbieta przywiozła ze sobą drewniane naczynia, których dawniej używano do odmierzania i zagniatania składników, wprowadziła nazewnictwo oraz proporcje i sposób przygotowania ciasta. Młodsi i starsi mieli szansę je zagnieść ciasto i przygotować do wypieku. Aromat gotowych fafernuchów roznosił się po całej szkole, a spróbować ich mógł każdy, kto wiedziony zapachem udał się do szkolnej kuchni.

Na zakończenie uczestnicy wraz z panią dyrektor podziękowali gościowi za przyjęcie zaproszenia. Wręczyli dyplom oraz drobny upominek.

Tradycyjne kurpiowskie fafernuchy były prezentem dla babć i dziadków, którzy w piątek odwiedzili naszą szkołę na zorganizowanej dla nich uroczystości.


Opracowała: Justyna Śniadach

dsc-0904
dsc-0907
dsc-0908
dscn4769
dscn4783_1
dscn4796
dscn4799
dscn4818
dscn4823
dscn4830
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


W piątek 24 stycznia w naszej szkole odbyło się świętowanie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Goście tłumnie przybyli na uroczystość przygotowaną przez wszystkich uczniów pod okiem wychowawców, pani Celiny Olbryś i Eweliny Krzynówek oraz nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej.

Maluchy zaprezentowały swoje talenty wokalne, taneczne i recytatorskie. Humorystyczna scenka pt. „Wybory na sołtysa” przybliżyła codzienność naszych dziadków za czasów ich młodości, pokazywała ludzkie słabości i przywary. Na zakończenie uczniowie klas IV-VIII zaśpiewali głośne „Sto lat”.

Pani dyrektor Izabela Drężek dołączyła się do tych życzeń. Zachęciła gości do udziału w akcji „Zabawka z serem”, której celem jest własnoręczne uszycie, wydzierganie upominków, a potem przekazanie ich w prezencie dzieciom z pobliskiego specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. Zaprosiła również na tradycyjne kurpiowskie fafernuchy, które pani Elżbieta Prusaczyk – twórczyni ludowa z Tatar upiekła wraz z dziećmi i rodzicami specjalnie na tę uroczystość. Potem wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez mamy z Rady Rodziców – przepyszne domowe ciasta, kawę i herbatę.

Drodzy Dziadkowie, Wnuczęta z niecierpliwością czekają na Wasze przybycie, a rodzice i wychowawcy wraz z dyrekcją dbają o to, aby niczego nie zabrakło. Jesteście dla nas pomocą i wsparciem, nauczycielami życia. Za to wszystko serdecznie z całego serca dziękujemy.


. Opracowała: Justyna Śniadach

22.01.2020 r. w PSP w Wykrocie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dzieci i uczniowie zaprezentowały program artystyczny (przygotowany przez nauczycieli wychowawców nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego oraz klas starszych) złożony z wierszy i piosenek nawiązujących do święta. Po występach podeszły  do swoich najbliższych, aby powiedzieć jak bardzo ich kochają i wręczyć im własnoręcznie wykonane laurki i kwiaty.

Nie obyło się także bez życzeń od Dyrektora szkoły – Pani Mirosławy Grzegorczyk, która nie szczędząc ciepłych słów, życzyła seniorom wielu szczęśliwych lat  w zdrowiu i pogodzie ducha.

Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, wyczarowany przez niezawodne mamy, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień.

 

           Burmistrz Myszyńca informuje, że w 2020 roku Gmina po raz trzeci przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

           W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowany  eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 31 marca 2020 roku. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60 pok. nr 20 oraz na stronie internetowej gminy (www.myszyniec.pl) .

Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach lub m2 .

        W 2019 roku Gmina Myszyniec w ramach zadania dokonała odbioru azbestu z 109 gospodarstw domowych w ilości 316,07 Mg na ogólną kwotę 84 997,55 zł. Pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 70 997,61 zł. pozostała kwota to środki własne gminy.

Pobierz:

Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 29 stycznia br.

odbędzie się o godz. 12.00

a nie jak w Obwieszczeniu o godz. 14.00


Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do 10. edycji konkursu „Projektanci Edukacji”, w którym NOWA ERA nagradza grantami najciekawsze projekty edukacyjne. W kategorii klas IV-VI został zgłoszony pomysł pod nazwą „Jestem Kurpiem – to brzmi dumnie”, który koordynuje Bożena Mróz realizująca zajęcia folklorystyczne. Nadrzędnym celem projektu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpi, popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej oraz zachowanie, podtrzymywanie i promocja żywej kultury tutejszego regionu.

W dniach 3 – 13 grudnia odbył się I etap konkursu – głosowanie internautów na ulubione propozycje. Zainteresowanie było duże, mimo że jesteśmy małą wiejską szkołą. Oddawano głosy na terenie całego kraju. Nasza placówka została wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji.

16 stycznia rozpoczął się 2. etap konkursu, w którym grupa projektowa wraz z opiekunem podejmie realizację zaplanowanych działań. Są to spotkania z twórcami ludowymi tutejszego regionu i warsztaty dla dzieci oraz rodziców, zajęcia kulinarne, integracja z lokalną społecznością, pobliskim Środowiskowym Domem Samopomocy oraz promocja projektu.

Drugi etap potrwa do maja. Nagrody czekają! Jest to nagroda finansowa - Pięć Złotych Grantów w wysokości 2000 złotych przyznawanych w kategoriach specjalnych. A więc warto!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoimi głosami: uczestnikom oraz Przyjaciołom Projektu. Liczymy na pomoc rodziców oraz lokalnej społeczności w realizacji kolejnych kroków.


Opracowała: Justyna Śniadach


Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego stworzonego przez wyd. „Nowa Era” pod nazwą „Projektanci Edukacji”. To już 10. edycja, ale po raz pierwszy mogły do niego przystąpić klasy I-III. Pod koniec listopada nauczyciel realizujący zajęcia rozwijające „Zręczne ręce” w klasach młodszych, Justyna Śniadach, zgłosiła propozycję projektu konkursowego „Zabawka z sercem”. Jego głównym celem jest kultywowanie tradycji rękodzielniczych oraz rozwijanie umiejętności, które uczestnicy wykorzystają na co dzień. Dodatkowo, zakłada integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z osobami w normie intelektualnej oraz działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących, głównie maluchów.

Do konkursu zgłoszono 168 pomysłów z całej Polski. Jego pierwszy etap został już zakończony. Było to głosowanie internautów na najlepsze wg nich propozycje. 20 nagród przyznawała również Kapituła Konkursowa. 15 stycznia ogłoszono wyniki I etapu konkursu. Projekt „Zabawka z sercem” znalazł się w gronie laureatów, a Kapituła Konkursowa przyznała mu Grant Jury w wysokości 1000 zł na realizację zaplanowanych działań oraz półroczną prenumeratę miesięcznika „Focus”. Placówka została wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji.

16 stycznia rozpoczął się drugi etap konkursu – realizacja zaplanowanych działań. Potrwa on do maja. Do wygrania nagroda finansowa - Złoty Grant w wysokości 2000 złotych.

Dziękujemy wszystkim internautom – Przyjaciołom Projektu za każdy oddany głos. Cieszymy się z sukcesu i liczymy na dalszą pomoc.

Opracowała: Justyna Śniadach

7
8
9
10
11
4-001
5
6
1-001
2-001
3-001
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

,,Naszym Babciom i Dziadkom

składamy życzenia

dużo zdrowia, radości

i marzeń spełnienia.”

 

22 stycznia 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu wnuki i wnuczęta szczególnie pamiętali o ukochanych w wierszach, piosenkach i tańcach, które przygotowali pod kierunkiem p. Hanny Brodowskiej, p. Joanny Pliszki, p. Małgorzaty Jędrzejczyk i p. Barbary Pieńkos. Uroczystość umilił przygotowany przez uczniów słodki poczęstunek.

 

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

Na  podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 30 grudnia 2019 r.  otwartego konkursu ofert.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Daniel Walijewski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
 2. Anna Taradejna – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
 3. Sylwia Mróz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

ALDO „Bartnik” w Myszyńcu

ul. Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w Gminie Myszyniec”.

80 000,00

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 80 000,00 zł, komisja przyznała 80 000, 00 zł dotacji na w/w zadanie.

 

Burmistrz Myszyńca 

mgr Elżbieta Abramczyk

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

Na  podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 30 grudnia 2019 r.  otwartego konkursu ofert.

      W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”.

Po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Daniel Walijewski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
 2. Anna Taradejna – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
 3. Sylwia Mróz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec

ul. Brata Zeno 62

07-430 Myszyniec

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”

20 000,00

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 20 000,00 zł, komisja przyznała 20 000, 00 zł dotacji na w/w zadanie.

 

Burmistrz Myszyńca

mgr Elżbieta Abramczyk

 

Informacje o spotkaniu

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

Zachęcamy do głosowania na książkę Pani Małgosi U. Laski pt. "Łatwo nie będzie" w konkursie o tytuł "Książki roku 2019".

  Wystarczy:


👍 kliknąć w link http://www.ksiazkiroku.pl/ksiazka,6063168 i przycisk "głosuję"
👍 mieć pod ręką swój telefon komórkowy
👍 zaznaczyć tytuł książki, jeżeli ktoś ma ochotę, można też zaznaczyć inne tytuły, w innych kategoriach.
👍 wypełnić pola, między innymi wpisać adres mailowy i numer telefonu na który przyjdzie sms z kodem i ten należy koniecznie wpisać, bez tego głosowanie jest nieważne.

IMG_0850
IMG_0851
IMG_0852
IMG_0853
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Wartość pracowni: 90 707,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu: "Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych" w wysokości 46 500,00 zł.

Życzymy ciekawej i efektywnej pracy.


Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i nieustającej radości oraz samych pogodnych dni.

Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z radnymi    

                     

Burmistrz Elżbieta Abramczyk 

Z pracownikami urzędu

Burmistrz Myszyńca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec - nieruchomość przy ul. Dzieci Polskich, wraz z budynkiem karczmy - muzeum, z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz pokojami gościnnymi na poddaszu.

Pobierz:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec (2.5MB) Zapisz dokument  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dnia 6 stycznia 2020 roku w ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI (OBJAWIENIE PAŃSKIE) o godz. 15.00 w PSP w Wykrocie zostały przedstawione JASEŁKA dla całej społeczności.

Po przedstawieniu wszyscy zebrani śpiewali kolędy. Na koniec spotkania uczniowie częstowali „FAFERNUCHAMI”, które upiekła pani Irena Mamajek.

Nazwa tych regionalnych wypieków pochodzi najprawdopodobniej od niemieckiego słowa „Pfefferkuchen”, oznaczającego ciasto pieprzowe. Tradycyjnie fafernuchy wypiekane były na Kurpiach oraz na Mazurach przed świętem Trzech Króli. Czasami po upieczeniu maczano je w miodzie. Zwyczajowo obdarowywano nimi kolędników, a przede wszystkim dzieci oraz gości, którzy zawitali ze świąteczną wizytą.

 

Zwracamy się z apelem do mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji numerem domu.

Umieszczenie widocznego numeru domu jest szczególnie ważne zwłaszcza na wsiach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne z kolejnością budynków. W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Myszyniec, dostajemy od firmy sygnały o częstych przypadkach braku numeracji na posesjach. Z tego tez powodu z nieruchomości nieprawidłowo oznaczonych, odpady mogą zostać nie odebrane, gdyż często kierowcy nie są w stanie zlokalizować adresu.

Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być natomiast zamocowane na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu. W przypadku znacznej odległości od drogi publicznej, prosimy o oznakowanie nr nieruchomości w miejscu widocznym dla przejeżdzającego drogą.

Gmina Myszyniec informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku na terenie gminy Myszyniec zostały rozstawione pojemniki na ubrania, pościel, buty itp.

Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi ogólnopolską akcję zbiórki odzieży, a środki pozyskane z ich sprzedaży przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Projekt ten również wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o zachowanie ładu i porządku na terenie wokół.

Resized_20200112_103606
Resized_20200112_130043
Resized_20200112_141442
Previous Next Play Pause
1 2 3

W 28. Finale WOŚP wzięli udział mieszkańcy Gminy Myszyniec. Pod czujnym okiem p. Zofii Bałdygi 16 uczniów z Wolkowych- wolontariuszy kwestowało na ulicach i przed Bazyliką Mniejszą w Myszyńcu. W tym roku wolontariuszkami były również 4 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i Burmistrz Myszyńca p. Elżbieta Abramczyk.

Od wielu lat do Sztabu WOŚP w Myszyńcu dołączają również wolontariusze z Zalasa, w tym roku 4 uczniów pod opieką p. Mirosława Bałdygi- sołtysa wsi.

Łącznie zebrano 17 901,58 PLN, 41,12 EUR, 5 USD, 1 GBP i 0,50 TRL.

Szefem Sztabu był dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej p. Zdzisław Ścibek.

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

12 stycznia 2020 roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, 16 wolontariuszy z klas VI – VIII 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,,Wiatr w żagle” pod kierunkiem pani Zofii Bałdygi wyszli na ulice Myszyńca kwestując dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Pomaganie jest dziecinnie proste, a sukces WOŚP-u jest sukcesem wszystkich, którzy zechcieli pomóc przekazując datki w dniu zbiórki. W akcję ,,Serce dla dziecka” włączyła się również pani burmistrz Elżbieta Abramczyk.

 

Joanna Pliszka

 

dsc07575_1
img-20191219-124236
img-20191219-125024
img-20191219-125031
img-20191219-125725
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5


W grudniowy czwartek w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe, które wprowadziło wszystkich gości w radosny czas oczekiwania na przyjście małego Jezusa.

W tym roku miało ono niezwykły charakter. Mogliśmy zobaczyć typową polską klasę, w której uczniowie – pilni i trochę niesforni, napotykają typowe problemy szkolnego życia. Niestety, o ich serca walczą dobre i złe duchy. Pojawia się postać anioła i diabła, które wśród wielu argumentów próbują przeciągnąć dzieci na swoją stronę. Po wygranej Anioła Stróża zostają przeniesieni w przeszłość, do biednej stajenki, gdzie ponad 2 tysiące lat temu narodziło się dzieciątko Jezus.

Uczniowie klas 0-V w zabawny, ale i wzruszający sposób pokazali ciągłą walkę dobra ze złem. Nad wszystkim czuwał ks. Andrzej Surdykowski. O oprawę muzyczną w wykonaniu dzieci klas młodszych zadbały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Na zakończenie pani dyrektor, Izabela Drężek złożyła życzenia wszystkim zebranym i podzieliła się opłatkiem z przedstawicielami poszczególnych klas oraz gośćmi.

Opracowała: Justyna Śniadach

dsc07240_2
dsc07252_3
dsc07265
dsc07279_1
dsc07286
dsc07311_4
dsc07317_1
dsc07320_3
dsc07322_3
dsc07408
dsc07411
dsc07547
dsc07548
dsc07561_1
dsc07563_1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uczniowie klas II-III wzięli udział w projekcie kulinarnym „Mistrzowie kuchni” prowadzonym przez panią dyrektor, Izabelę Drężek. Pod jej okiem, przy wsparciu rodziców, dzieci uczyły się przygotowywania wypieków: pizzy, ciast i pierniczków świątecznych. Ubrane jak na prawdziwych kucharzy przystało, wyposażone w przepisy, potrzebne składniki i przybory, przystąpiły do pracy. Każdy z „małych piekarzy” mógł zagnieść ciasto , wybrać ulubione dodatki, ozdobić własnoręcznie zrobione przysmaki, a na koniec zjeść ze smakiem pyszną „zebrę”, pizzerinkę i „piernikowego ludzika”. Także uczniowie klas starszych, wraz z p. Bożeną Mróz i mamami, piekli tradycyjne pierniczki, którymi kiedyś ozdabiano drzewka bożonarodzeniowe. Smakowały wyśmienicie!

Pomysł robienia domowych wypieków przypadł dzieciom do gustu, a to, czego się nauczyły, z pewnością wykorzystają przygotowując świąteczne potrawy.


Opracowała: Justyna Śniadach

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza projektu Statutu Gminy Myszyniec.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XI sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

  /-/Marek Trzciński

 

 

                                                             

5 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbył się Benefis Zenona Kowalczyka - artysty zajmującego się malarstwem, grafiką, fotografią i rysunkiem, urodzonego w Myszyńcu.

81949193_3159851070696007_10674698832576512_o
81724688_3159851830695931_7402050296962088960_o
81489707_3159851814029266_9965178825211904_o
82129641_3159851714029276_2622543615469027328_o
82616242_3159851704029277_465391330365800448_o
81982491_3159851670695947_4615908649884188672_o
81938086_3159851584029289_9094580394442883072_o
82101308_3159851570695957_450914163842088960_o
81650951_3159851554029292_5330211756167921664_o
81581558_3159851397362641_5604074831059353600_o
81922534_3159851387362642_2092910195809189888_o
82125630_3159851404029307_4162502004851081216_o
81895451_3159851210695993_2846841878706388992_o
81921733_3159851217362659_5070971052054544384_o
81605091_3159851224029325_5959821551938306048_o
81503902_3159851064029341_7213261796830871552_o
82563785_3159851080696006_7371972550793887744_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Urząd Miejski w Myszyńcu informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu, od  dnia 1 stycznia 2020r. odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów. Umowę można zawrzeć z wybraną firmą, która jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, gdzie ma być świadczona usługa.

W tym wydaniu:

 • Wieści z Gminy:
 • Inwestycje, przetargi
 • Spotkanie Pani Burmistrz z mieszkańcami Gminy Myszyniec
 • Nagroda główna dla Gminy Myszyniec
 • Rozstrzygnięcie turnieju Krwawa Liga 2019
 • Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
 • Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej...
 • Wydarzenia kulturalne RCKK
 • ALDO Bartnik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

22 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wykrocie, miała miejsce uroczystość PASOWANIA NA CZYTELNIKA uczniów klasy pierwszej. Rozpoczęła się ona wystąpieniem dyrektora szkoły
pani Mirosławy Grzegorczyk, która powitała wszystkich zebranych, a przede wszystkim skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PLAKAT
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Wykrocie

pragnę podziękować za okazaną pomoc, wsparcie i życzliwość

podczas realizacji zadań w Międzynarodowym Projekcie

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

Przystępując do projektu zrealizowaliśmy 12 zadań oto one:

(czas realizacji projektu od września do końca grudnia 2018 r.)

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Omówienie problemów związanych ze zwierzyną leśną i zakresem polowań.

3.   Sprawy różne.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                         /-/  Robert Rydel

 

 

50512871_2396294713732273_2528907500145606656_o_2396294710398940
50714506_2396294580398953_4154709177534513152_o_2396294557065622
50804147_2396294630398948_7998199102040965120_o_2396294627065615
50928454_2396293943732350_4028590628278370304_o_2396293937065684
50936352_2396294737065604_1448201914956120064_o_2396294727065605
50946148_2396294543732290_7618293988985929728_o_2396294527065625
50951899_2396294877065590_5409048719859384320_o_2396294863732258
50959444_2396293993732345_559317059628957696_o_2396293983732346
50995814_2396294133732331_3207895779003858944_o_2396294127065665
51010794_2396294983732246_6642267610182320128_o_2396294943732250
51019905_2396295197065558_2828582856039596032_o_2396295190398892
51060110_2396294350398976_3064599267529195520_o_2396294337065644
51107085_2396294153732329_7049999979556896768_o_2396294140398997
51139337_2396295120398899_3187270933731606528_o_2396295113732233
51165116_2396294117065666_546597578406363136_o_2396294113732333
51177105_2396293933732351_4822511330034450432_o_2396293927065685
51185600_2396294353732309_8833168588656345088_o_2396294340398977
51225878_2396294417065636_8631951827560038400_o_2396294410398970
51304195_2396294783732266_615893521357864960_o_2396294780398933
51372227_2396295057065572_2767637557872164864_o_2396295047065573
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Za nami kolejny dzień fantastycznej zabawy. J Poranek jak zawsze filmowy, bajka „Grinch” podobno leciała. Po bajce ruszyliśmy na salę, żeby pobawić się w malarzy i Picassów, a następnie odbyło się 3 spotkanie z teatrem. Dziś uczyliśmy się tworzyć małe etiudy, które mamy nadzieję staną się zalążkiem historii wymyślonych przez naszych uczestników. Po pracy z teatrem, jak to zawsze bywa, zbijak, zajęcia plastyczne i dokańczanie bajki. Jutro wycieczka, więc nie spóźniamy się! Do zo! ;) 

50065948_2393308867364191_8560766090408361984_o_2393308857364192
50629933_2393309284030816_6049685268636631040_o_2393309274030817
50734525_2393309797364098_8502823038805344256_o_2393309794030765
50734566_2393309057364172_5095225191936557056_o_2393309050697506
50735899_2393308874030857_6027326592311623680_o_2393308860697525
50793976_2393309900697421_8860661683635355648_o_2393309890697422
50799450_2393309040697507_8314286391261396992_o_2393309037364174
50802604_2393309644030780_9074661585959518208_o_2393309637364114
50805780_2393309694030775_6798770570566565888_o_2393309684030776
50811256_2393308640697547_7879462789817827328_o_2393308634030881
50839926_2393308010697610_6931757897810444288_o_2393308004030944
50849944_2393309584030786_3262050888495136768_o_2393309577364120
50889856_2393309424030802_7228212513563738112_o_2393309410697470
51029399_2393309937364084_6766649820124807168_o_2393309930697418
51138311_2393308484030896_6761751989744304128_o_2393308477364230
51151565_2393309417364136_2537732549837324288_o_2393309407364137
51169441_2393309224030822_457103207420657664_o_2393309207364157
51272871_2393308674030877_7154512266333782016_o_2393308667364211
51278328_2393309834030761_2249024427293409280_o_2393309830697428
51300747_2393308567364221_3695359697923080192_o_2393308557364222
51409945_2393308047364273_2258870639819489280_o_2393308044030940
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DSCF0493
DSCF0495
DSCF0496
DSCF0507
DSCF0513
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Na terenie gminy Myszyniec do końca 2019 roku zostaną zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, czyli kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Skorzystają na tym projekcie mieszkańcy oraz pracownicy i użytkownicy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 9,5 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dnia 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego - Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i skarbnik gminy Agata Anna Kobus.

Gmina Myszyniec informuje,  że poszukuje domu dla siedmiu szczeniaków (pięć piesków i dwie suczki).  Szczeniaki mają  około  8 tygodni, same już jedzą. Są czyste i  posłuszne, potrzebują tylko dobrego domu.

Gmina Myszyniec zobowiązuje  się do sfinansowania sterylizacji, wtedy kiedy będzie to już możliwe.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, nr tel. 29 77 21 141 wew. 26

 

Bilety do nabycia na stronie internetowej https://kino.visa.pl bądź przed seansami. 

Opisy filmów:

„Chłopiec z burzy”

Przygodowy, familijny, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: 7+, cena biletu: 16 zł normalny (12 zł przy płatności kartą Visa), 14 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 99 minut, zwiastun: https://youtu.be/3bceTAc0jHc

Opis:

Zabawna, wzruszająca i mądra opowieść o niezwykłej przyjaźni, która daje siłę na całe życie.

Laureat Oscara GEOFFREY RUSH w ekranizacji jednej z najpiękniejszych powieści dla młodych widzów.

Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o przyjaźni chłopca z jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem. Historia o tym, jak wiele potrafią sobie dać i jak wiele mogą się od siebie nauczyć. Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne wygłupy, zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem a zwierzęciem. W końcu jednak przychodzi moment, gdy pelikan dorasta, a chłopiec musi opuścić domek na plaży. Czy ich przyjaźń jest w stanie przetrwać?

Po wielu latach zamożny biznesmen Michael Kingsley (Geoffrey Rush) powraca w rodzinne strony, by opowiedzieć swojej ukochanej wnuczce o niezwykłym przyjacielu z dzieciństwa. Stojąc u progu życiowych podsumowań rozumie, że to nie rodzinna fortuna, ale ta niezwykła opowieść jest czymś najcenniejszym, co może przekazać Madeline.

Wzrusza i bawi jak „E.T.” i „Uwolnić orkę”.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW


O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie protokołu.

3.   Zaopiniowanie uchwał na III sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji:

 

  /-/  Marek Trzciński

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach ( powiat ostrołęcki, gmina Myszyniec) zatrudni od 11.02.2019 r. na czas określony nauczycieli z kwalifikacjami do przedmiotów:

 • Historia: kl. VII-2 godz.  kl. VIII-2  (ogółem: 4 godz. historii).
 • Wiedza o społeczeństwie: kl. VIII - 2 godz.
 • Przyroda: kl. IV-1 godz.; kl. IV i VI- 1 godz.; kl. VI-2 godz. (ogółem: 4 godz.  przyrody).
 • Muzyka: kl. IV-V- 1 godz., kl. VI-VII- 1 godz.  (ogółem: 2 godz. muzyki).
 • Informatyka: kl. VIII- 1 godz.
 • Wychowanie do życia w rodzinie: kl. IV-VIII (dla chętnych) - 38 godz. w II półroczu.
 • Edukacja przedszkolna: - 4 godz.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:- 2 godz.

CV proszę przesyłać e-mailem na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.01.2019 r.

Izabela Kobus

Dyrektor szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela techniki w wymiarze 1 godziny tygodniowo (klasy łączone IV-VI). Wymagane kwalifikacje do nauczania techniki w szkole podstawowej. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela plastyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo (klasy łączone 1 godz. IV-V , 1 godz. VI-VII). Wymagane kwalifikacje do nauczania plastyki w szkole podstawowej. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela muzyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo (klasy łączone 1 godz. IV-V , 1 godz. VI-VII). Wymagane kwalifikacje do nauczania muzyki w szkole podstawowej. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 2  godzin tygodniowo (klasy łączone). Wymagane kwalifikacje bibliotekarskie. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Wymagane kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach  zatrudni nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wymagane kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Zatrudnienie od  11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.

CV proszę wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.01.2019 r.

 

 

Ewa Florek

Dyrektor szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • muzyka klasy IV-VII – 2 godz.,
 • edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII – 1 godz.,
 • technika klasy IV- VI – 2 godz.,
 • zaj. dyd. – wyr. j. polski  klasy IV-VIII – 1 godz.,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasa V – 2 godz.

Kwalifikacje do w/w przedmiotów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Czas zatrudnienia od 11 lutego 2019 r. do 21czerwca 2019 r. Składanie ofert do 23 stycznia 2019 roku. Kontakt tel. 29 772 10 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Izabela Drężek

Dyrektor szkoły

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu ( powiat ostrołęckim, gmina Myszyniec, miejscowość Zalesie), poszukuje nauczycieli:


1) do prowadzenia zajęć z muzyki na 2 godziny tygodniowo (1godz. w kl. czwartej i piątej -łączona i 1 godz. w klasie szóstej i siódmej – łączona). Praca od II półrocza roku szkolnego 2018/2019 ( 11 lutego 2019 r.)

Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania muzyki. Umowa na czas określony.


2) do prowadzenia zajęć z  plastyki na 1 godzinę tygodniowo w systemie klas łączonych ( cztery klasy na jednej godz. lekcyjnej – kl. IV-V-VI-VII). Praca od II półrocza roku szkolnego 2018/2019 ( 11 lutego 2019 r.)  

Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania plastyki. Umowa na czas określony.


3) do prowadzenia zajęć z techniki, na 1 godzinę tygodniowo w systemie klas łączonych ( trzy klasy na jednej godz. lekcyjnej – kl. IV-V-VI). Praca od II półrocza roku szkolnego 2018/2019 ( 11 lutego 2019 r.).

Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania techniki. Umowa na czas określony.


CV proszę wysłać e-mailem na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 23.01.2019 r.

Barbara Ejdys

Dyrektor szkoły

 

 

 

 Urząd Miejski w Myszyńcu przypomina rolnikom o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Od 1 lutego 2019r. do  28 lutego 2019 r. trwać będzie przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec.

UWAGA

W tym roku dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła i producenci mleka. Do  wniosku należy  załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła przeliczeniu na DJP. Po takie zaświadczenie trzeba udać się do ARiMR.

Od 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej wynosi 100 l. do 1 ha użytków rolnych i 30 l. do każdej DJP bydła.

Producenci, którzy nie wykorzystają w pierwszym okresie całego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego w decyzji będą mogli składać wnioski na pozostałą do wykorzystania część limitu od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

W pierwszym naborze wnioski można będzie składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pokoju nr 17 na pierwszym piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 sierpnia 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.) oraz zaświadczenie z ARiMR o posiadanym stadzie bydła wg. stanu na koniec 2018r.

Wniosek dostępny jest w budynku Urzędu (pokój nr 17) oraz w załączniku.

Pobierz:


 

 

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

20190117102018.jpg
1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

13 stycznia 2019 roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, wolontariusze 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod kierunkiem pani Zofii Bałdygi wyszli na ulice Myszyńca kwestując dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Pomaganie jest dziecinnie proste, a sukces WOŚP-u jest sukcesem wszystkich, którzy zechcieli pomóc przekazując datki w dniu zbiórki.

W akcję ,,Serce dla dziecka” włączyła się również pani burmistrz Elżbieta Abramczyk wraz z mężem.

Mieszkańców miasta i wszystkich wiosek Gminy Myszyniec

Serdecznie zapraszam na spotkanie , które odbędzie się 20 stycznia (niedziela) w Sali RCKK o godz. 13.30.


TEMATYKA SPOTKANIA:

Bieżące sprawy, problemy oraz inwestycje realizowane na terenie naszej gminy.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych:

przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 oraz terminie wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych - do 31 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wraz z dowodem wniesienia opłaty na konto Gminy Myszyniec w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

49261842_2371557036206041_1430675854228193280_o
49400901_2371557229539355_7532586439125499904_o
49403612_2371556746206070_7082867182429798400_o
49411155_2371557146206030_8809451117822869504_o
49759059_2371556932872718_8359897307562377216_o
49783445_2371557219539356_8659726955861508096_o
49797565_2371556629539415_1401744503550771200_o
49812723_2371556606206084_3991607253303033856_o
49815634_2371557302872681_660243323591589888_o
49854768_2371557092872702_1159662490137657344_o
49864214_2371557499539328_5692801987742007296_o
49864414_2371556796206065_4702581459284656128_o
49864471_2371556619539416_2545250550786555904_o
49938350_2371557429539335_6221791712063258624_o
49946748_2371556896206055_613086395157708800_o
49948940_2371556956206049_9053362070044540928_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Drodzy! Tegoroczny Finał WOŚP dobiegł już końca. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do uczynienia z tego dnia, czegoś co na pewno zostanie w naszej pamięci, chwil pełnych radości, uśmiechu i miłości do drugiego człowieka.:) W tym roku udało nam się zebrać 18 572,32 zł (dane nieoficjalne) co jest kolejnym rekordem jeśli chodzi o Myszyniec! 

Dziękujemy:

 • wolontariuszom z Zalasa i Wolkowych, dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy wystąpili na naszej scenie
 • całej publiczności, która gromko oklaskiwała naszych artystów,
 • osobom, które przekazały różne przedmioty do licytacji, na czele z Panią Burmistrz Myszyńca Elżbietą Abramczyk,
 • a przede wszystkim tym, którzy wsparli WOŚP finansowo czy to wrzucając złotówki do puszek czy biorąc udział w licytacjach.

Dzięki Wam wszystkim 27. Finał WOŚP będzie czymś niezapomnianym!


Dziękujemy!
I do zobaczenia na 28. Finale WOŚP, który już za rok! 

Zdzisław Scibek

Dyrekor RCKK w Myszyńcu

21 grudnia w Szkole Podstawowej w Krysiakach odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Odświętnie przystrojona szkoła wypełniła się miłymi gośćmi. Przybyli wszyscy uczniowie, rodzice, Pani Dyrektor Izabela Kobus, ksiądz proboszcz, nauczyciele. Zaproszenie na uroczystość przyjęła również Pani Burmistrz Myszyńca, Elżbieta Abramczyk.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, która pięknymi słowami o nieprzemijającej wartości Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła gości w uroczysty i wzruszający nastrój.

Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt."Niesforna klasa". Poznaliśmy historię pewnej niesfornej klasy, która poprzez spotkanie z nowonarodzonym Jezusem zmieniła swoje zachowanie. W efektownej scenografii i w specjalnie przygotowanych kostiumach uczniowie przez 40 minut dawali popisy zdolności aktorskich, wokalnych i recytatorskich.

Po występie głos zabrała Pani Burmistrz, składając wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

Dopełnieniem uroczystości stała się wspólna modlitwa zainicjowana przez księdza Mirosława Teofilaka oraz łamanie się opłatkiem. Wszyscy przekazali sobie ciepłe, szczere i pełne wzajemnej sympatii życzenia.

Śpiewając wspólnie kolędy, prowadząc miłe rozmowy i spożywając przygotowane przez rodziców potrawy cieszyliśmy się tym wyjątkowym w murach szkolnych dniem.

W spotkaniu wigilijnym uczestniczyła również redaktor „Tygodnika Ostrołęckiego”. Jej przyjazd wiązał się z innym miłym dla szkoły wydarzeniem- wygraną pani Dyrektor w plebiscycie „Nauczyciel na medal” zorganizowanym przez „Tygodnik Ostrołęcki”. W najbliższym numerze gazety ukaże się obszerna relacja z tej wizyty.

 

1
2
4
5
6
7
8
13
14
22
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W dniu 21 stycznia 2019 o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych  w sali konferencyjnej UM w Myszyńcu.

Zapraszamy osoby zainteresowane problematyką uzależnień.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Lucyna Maria Zalewska

W sylwestrowy wieczór 31 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00 sprzed kaplicy w Myszyńcu Starym wyruszyła z pochodniami latarkami i kagankami, tradycyjnie śladem pierwszych katolickich wiernych, po raz 19 Piesza Pielgrzymka Kurpiów w sercu puszczy. Uczestnicy religijno-patriotycznej pielgrzymki (liczni kurpiowscy mieszkańcy z Rycerzami Kolumba na czele oraz ich goście   i sympatycy kurpiowszczyzny), pod przewodnictwem księdza dziekana dr Zbigniewa Jaroszewskiego (wielkiego propagatora kultury kurpiowskiej) - proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu przeszli, z kolędą i modlitwą różańcową na ustach, historyczną trasą przez Browary do Myszyńca. Pielgrzymi szli w podziękowaniu Opatrzności Bożej za stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za szczęśliwie przeżyty 2018 rok, w intencjach wspólnotowych (początek nowej pięcioletniej kadencji samorządów lokalnych) i własnych. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali policjanci z Myszyńca (za co Im bardzo  dziękujemy).

7 stycznia 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem na temat bezpieczeństwa podczas kwestowania na rzecz 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pani Zofii Bałdygi w porozumieniu z pełniącą obowiązki dyrektora, panią Hanną Brodowską, a także przedstawicielem Komisariatu Policji w Myszyńcu, asp. sztab. dzielnicowym, panem Mariuszem Ślubeckim. 21 wolontariuszy z naszej szkoły otrzymało znaczki odblaskowe, aby być widocznymi w czasie zbierania pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

DSC09836
DSC09843
DSC09849
DSC09856
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Poniżej zamieszczamy link do programu o byśkach wyemitowany w telewizji TVN. Zachęcamy do obejrzenia.  Aby obejrzeć materiał prosimy wejść w link: Kurpiowskie Byśki.

UTWORZONO: 28 GRUDZIEŃ 2017 DARIUSZ KOBUS
OpublikowanoOdsłony: 153
Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń:

1) 08.01.2018r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

2) 09.01.2018r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;

3) 10.01.2018r. - Zajazd Arkadia ul. Królewska 307-415 Kordowo;

4) 11.01.2018r. - Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;

5) 12.01.2018r. - Gospodarstwo Agroturystyczne "ELA", Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec;

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej do 03.01.2018r.;
 2. Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób;
 4. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń;
 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie;
 6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu.

 

Karty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej LGD „Kurpsie Razem” pod adresem:

Szczegół